EN | SK


Tree of Peace_Daniel Hilti, Kaspar Schuler, Marek Sobola, Sabine Monauni, Silvia Jost, Katharina Conradin and Doris Frick

Fotoreport: Strom pokoja v Lichtenštajnsku

Lichtenštajnsko, Schaan, 4. jún 2021. Slávnostná inaugurácia Stromu pokoja za účasti lichtenštajnskej vlády a slovenskej diplomacie. Viac informácií nájdete >>> na tomto linku <<<


Stretnutie s veľvyslancom Afganistanu v Prahe

Praha 6. jún 2021. Jeho Excelencia Shahzad Aryobee, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Afganskej islamskej republiky v Prahe prijal zakladateľa a autora medzinárodného projektu Strom pokoja. Marek Sobola poďakoval pánovi veľvyslancovi za srdečné privítanie na pôde veľvyslanectva a predstavil mu medzinárodný projekt Strom mieru a vysoké vyznamenania a ocenenia Servare et Manere spojené s týmto projektom. […]


Friedesbaum Liechtenstein Tree of Peace Marek Sobola Strom Pokoja Marek Sobola

Inaugurácia Stromu pokoja v Lichtenštajnsku

Lichtenštajnsko, Schaan, 4. jún 2021. Pred rokom bol aj v Lichtenštajnsku vysadený jeden zo Stromov pokoja. Z dôvodu vtedajších prísnych opatrení týkajúcich sa rozšírenia koronavírusu COVID-19, bol strom v záhrade Alpského domu a ústredí Medzinárodnej komisie pre ochranu Álp (CIPRA International), nášho partnera, vysadený na diaľku s prísľubom neskoršej slávnostnej inaugurácie. O získanie CIPRA International […]


World Map of Peace_Tree of Peace_Servare et Manere

Svetová mapa mieru

Žilina 18. máj 2021. Všetky výsadby Stromov pokoja na svete spája jedna značka: Svetová mapa mieru / The World Map of Peace. Svetová mapa mieru, skrátene aj Mapa mieru bola vytvorená s cieľom zjednotiť individuálne výsadby Stromov pokoja v rôznych krajinách sveta a dať im jasný cieľ: zapojiť do výsadby Stromov pokoja čo najviac krajín a […]


Tree of Peace Brookwood Cemetery Zuzana Čaputová

Slovenský a český veľvyslanec pri Strome pokoja v Brookwoode

Brookwood, máj 2021. Slovenský veľvyslanec v Londýne pán Róbert Ondrejcsák, český veľvyslanec v Londýne pán Libor Sečka sa spolu s pridelencom obrany Slovenskej republiky plukovníkom Vladimírom Stolárikom stretli pri Strome pokoja v Brookwoode. Tento významný Strom 4. decembra 2019 vysadila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová spolu s vtedajším slovenským veľvyslancom v Londýne pánom Ľubomírom Rehákom […]


Tree of Peace Archimandrite Seraphim Ľubomír Rehák

Pravoslávna bohoslužba na pamiatku padlých vojakov oslobodzujúcich Československo

Moskva, 7. máj 2021. Na žiadosť Ľubomíra Reháka, slovenského veľvyslanca v Rusku a laureáta Pamätnej plakety Stromu pokoja, najvyššieho ocenenia udeľovaného za zásluhy o medzinárodný Strom pokoja, bola dnes slávená ortodoxná bohoslužba – litia k ucteniu pamiatky padlých vojakov oslobodzujúcich Československo počas druhej svetovej vojny a tiež k pamiatke všetkých obetí vojen. Pravoslávnu bohoslužbu celebroval […]