EN | SK


Joachim Ernst, Duke of Anhalt_Memorial Medal of Tree of Peace

Mimoriadne ocenenie v projekte Strom pokoja

Žilina/Ballenstedt, 11. január 2021. Slovenské občianske združenie Servare et Manere, ktoré realizuje medzinárodný projekt Strom pokoja (Tree of Peace) in memoriam ocenilo jedným zo svojich najvyšších vyznamenaní vojvodu Joachima Ernesta von Anhalt (11. januára 1901 – 18. februára 1947) z rodu Askáncov. Vojvoda Joachim Ernest bol medzi 13. septembrom a 12. novembrom 1918 posledným anhaltským […]


Tree of Peace in Brookwood_Zuzana Čaputová

Čestná stráž pri Strome pokoja v Brookwoode

Brookwood, 8. november 2020. Asociácia pre zachovanie pamiatky slobodných Československých veteránov v Spojenom kráľovstve (Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans) oslávila Pamätnú nedeľu. Namiesto tradičných veľkých spomienkových udalostí bol tento rok okamih spomienky oveľa osobnejší. Mnohí si pripomínajú obete, ktoré veteráni priniesli pre našu slobodu, demokraciu a mier z bezpečia svojich domovov. V tento z viacerých […]


Sir Iakoba T. Italeli CMT GCMG Governor general of Tuvalu

Novým priateľom mieru je Sir Iakoba T. Italeli CMT, GCMG

Funafuti, 8. október 2020. Občianske združenie Servare et Manere s potešením oznamuje, že Jeho Excelencia Sir Iakoba Taeia Italeli CMT, GCMG, bývalý generálny guvernér Tuvalu, sa stal novým Priateľom mieru. Sir Iakoba je držiteľom veľkokríža britského rytierskeho Rádu sv. Michala a sv. Juraja, ktorý bol založený 28. apríla 1818. Vo funkcii generálneho guvernéra Tuvalu pôsobil […]


Memorial Medal of Tree of Peace

Prvé udelenie Pamätnej medaily Stromu pokoja

Žilina, 28. október 2020. Občianske združenie Servare et Manere, ako organizácia zodpovedná za realizáciu medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja, udelilo pánovi Rossovi P. Marineovi, honorárnemu konzulovi Slovenskej republiky pre Stredozápad USA Pamätnú medailu Stromu pokoja za povšimnutia hodné zásluhy o implementáciu projektu v Spojených štátoch amerických. Zásluhou pána honorárneho konzula bolo možné vysadiť Strom pokoja na […]


Marek Sobola_Imperial Commemorative Medal In Memory of the 100th Anniversary of the Great War 1914-1918_Императорская медаль «В память 100-летия Великой войны 1914-1918 гг»

Ruská Cárska pamätná medaila pre zakladateľa Stromu pokoja

Moskva, september 2020. Jej Cárska Výsosť, Veľkovojvodkyňa Mária Vladimirovna Ruská, Hlava ruského cárskeho domu, udelila Markovi Sobolovi, zakladateľovi medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja Cársku pamätnú medailu „Na pamiatku 100. výročia veľkej vojny, 1914 – 1918“ (Rusky: Императорская медаль «В память 100-летия Великой войны 1914 – 1918 гг»). Medaila bola udelená za významný príspevok k zachovaniu pamiatky […]


United nations postage stamps Tree of Peace ACT NOW

Oficiálne poštové známky OSN s logom Stromu pokoja
  

New York. Poštová správa Organizácie Spojených národov vydala 27. marca 2020 poštový hárček s cieľom propagovať kampaň ACT NOW Climate Action. Na hárčeku s 10 známkami v nominálnej hodnote 1,20 USD je 10 globálnych akcií, ktoré môžu ľudia podniknúť v každodennom živote, aby pomohli planéte. ActNow je globálna výzva Organizácie Spojených národov k činnosti jednotlivca […]