EN | SK


Dominika Sobolová

Dominika Sobolová

Ing. Dominika Sobolová sa narodila 9. januára 1989 v Žiline. V rokoch 2011 – 2016 študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Dominika je zástupkyňou generálneho tajomníka a pokladníčkou Servare et Manere.