Ocenenia

Občianske združenie Servare et Manere môže oceniť významné osobnosti, ktoré si vážia mier, slobodu a vzájomné porozumenie a vnímajú dôležitosť činov, ktoré prispievajú k blahu celej ľudskej spoločnosti. Servare et Manere si ctí tých, ktorí mimoriadne prispeli k šíreniu myšlienok porozumenia medzi ľuďmi a spájaniu národov. V súčasnosti sú udeľované tri ocenenia:

  • Pamätná plaketa Stromu pokoja
  • Pamätná medaila Stromu pokoja
  • Priateľ mieru

Pamätná plaketa Stromu pokoja

Občianske združenie Servare et Manere udelením Pamätnej plakety Stromu pokoja, vyjadruje najvyššie poďakovanie, ktoré je možné udeliť iba hlavám štátov osobne zúčastnených pri výsadbe, či ľuďom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia a spájania medzi národmi, alebo sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o šírenie a implementáciu projektu doma a v zahraničí. Počet laureátov je prísne obmedzený na 20 osôb. Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky. Medaila je razená z medi a jej priemer je 100 mm.

Zoznam laureátov

  1. Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky (Vojenský cintorín v Brookwoode, 4. 12. 2019).
  2. Ľubomír Rehák, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Dvore sv. Jakuba v Londýne (Opátstvo sv. Michala vo Farnborough, 4. 12. 2019).

Pamätná medaila Stromu pokoja

Udelením Pamätnej medaily Stromu pokoja občianske združenie vyjadruje poďakovanie osobám zúčastneným pri výsadbe stromu, či ľuďom, ktorí sa zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia a spájania medzi národmi, alebo sa zaslúžili o šírenie a implementáciu projektu doma a v zahraničí. Počet laureátov je obmedzený na 60 osôb. Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky. Medaila je razená z medi a jej priemer je 33,33 mm. Vyznamenanie je nositeľné na stuhe.

Priateľ mieru

Priateľ mieru je čestná a formálna funkcia, ktorá pre laureátov neznamená žiadne povinnosti. Osobnosti získaním tohto titulu a ocenenia vyjadrujú podporu medzinárodnému projektu Strom pokoja v krajine svojho narodenia. Ocenenie môže byť spojené aj s výhradným patronátom nad projektom v konkrétnej krajine. Počet laureátov nie je obmedzený. Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky.

Zoznam laureátov

  1. Dagmar Havlová Veškrnová, bývalá prvá dáma Českej republiky, herečka a zakladateľka Nadácie VIZE 97. Pani Havlová je tiež patrónkou projektu pre Českú republiku (2020).
  2. Markus Habsburg-Lothringen, pravnuk cisára Františka Jozefa I. a arcivojvoda z toskánskej línie Habsburgovcov (2020).
  3. Jej Veličenstvo Farah Pahlaví, iránska cisárovná – šahbanú (2020).
  4. Jeho Eminencia kardinál Soane Patita Paini Mafi, biskup z Tongy. Kardinál Mafi je tiež zástupcom projektu pre Tongské kráľovstvo (2020).
  5. Jeho Veličenstvo kráľ Simeon II., bulharský cár (7. júla 2020).