EN | SK

Marek Sobola_Imperial Commemorative Medal In Memory of the 100th Anniversary of the Great War 1914-1918_Императорская медаль «В память 100-летия Великой войны 1914-1918 гг»

Ruská Cárska pamätná medaila pre zakladateľa Stromu pokoja

Dôležitá poznámka k ruskej invázii na Ukrajinu, 24. február 2022:
Aj keď sme prísne apolitická iniciatíva, musíme kategoricky odsúdiť zlo a neprávosti vojny, pretože v každom vojnovom konflikte najviac trpia bežní občania. Odsudzujeme hrubé porušovanie medzinárodného práva a princípov Charty OSN. Pre túto vojnu neexistuje žiadne racionálne ospravedlnenie. V dnešných dňoch sme svedkami toho, akou krehkou komoditou je mier a priateľstvo. Veríme, že v Rusku stále žijú ľudia, ktorí si želajú pravý mier bez klamstiev a politickej propagandy. Všetkým týmto Rusom prajeme veľa šťastia a držíme im palce!

Moskva, september 2020. Jej Cárska Výsosť, Veľkovojvodkyňa Mária Vladimirovna Ruská, Hlava ruského cárskeho domu, udelila Markovi Sobolovi, zakladateľovi medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja Cársku pamätnú medailu „Na pamiatku 100. výročia veľkej vojny, 1914 – 1918“ (Rusky: Императорская медаль «В память 100-летия Великой войны 1914 – 1918 гг»). Medaila bola udelená za významný príspevok k zachovaniu pamiatky hrdinských činov národov Ruska a bojovníkov spojeneckých štátov počas prvej svetovej vojny. Toto vyznamenanie Dynastie Romanovcov bolo zriadené Vyhláškou č. 1/100-VV-1914-1918 v Madride 23. augusta / 5. septembra 2015.

Prvý zo Stromov pokoja bol vysadený v roku 2018 na najväčšom Slovenskom vojenskom cintoríne z obdobia prvej svetovej vojny v obci Veľkrop. Je na ňom pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Marek Sobola je tiež autorom centrálneho pamätníka na cintoríne, ktorý bol odhalený po rozsiahlej rekonštrukcii cintorína. Ešte v tom istom roku bol slávnostne vysadený prvý zahraničný Strom pokoja pri budove Múzea prvej svetovej vojny v palácovom komplexe Cárske Selo v Puškine, administratívnej časti Petrohradu.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Servare et Manere
Zdroj textu: Servare et Manere