EN | SK
O projekte

Strom pokoja, (anglicky: “Tree of Peace”, rusky: Дерево мира, nemecky: Der Friedensbaum) je globálny medzinárodný projekt, ktorý vznikol na Slovensku. Projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a bol iniciovaný žilinským krajinným architektom Markom Sobolom. Hlavným cieľom projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Projekt sa vo svojom začiatku spájal s prvou svetovou vojnou, ktorá mala veľký vplyv aj na Sobolovu rodinu. Jeho pradedo Ondrej Sobola (Andreas Szobola) zomrel na ruskom bojisku na neznámom mieste. Táto udalosť autora inšpirovala k vytvoreniu živého pamätníka vojakom, ktorí zomreli na bojiskách prvej svetovej vojny na neznámych miestach a sú pochovaní bez označenia ich mien a identity. Pravdepodobne neexistuje na svete žiadna krajina, ktorá by nemala vojnovú obeť, alebo neznámeho vojaka. Okrem obetí vojen sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie s rôznymi prírodnými katastrofami, vrátane epidémií, ktorých obete sa dajú tak isto počítať v desaťtisícoch. Projekt vzdáva hold aj týmto ľuďom.

Projekt má ambíciu stať sa univerzálnym posolstvom spájajúcim národy. V súčasnosti nie je prísne spojený s rokom 1918 a prvou svetovou vojnou, ale všeobecne s potrebou mieru a vyhýbaniu sa globálnym vojenským konfliktom. Jeho hlavným nástrojom je strom, živý organizmus, ktorý predstavuje rast, prosperitu a prírodu. Chceme tým poukázať na globálny environmentálny problém a posilniť solidaritu ľudstva v snahe rešpektovať prírodu a jej zdroje, nie ju ovládnuť. Týmto spôsobom sa projekt stáva univerzálnym a jeho realizácia je umožnená vo všetkých krajinách sveta. Autor však nevylučuje alúziu na prvú svetovú vojnu, pretože vďaka okrúhlemu výročiu jej konca samotný projekt začal. Výsadbou stromov chceme poukázať nielen na nezmyselnosť vojenských konfliktov, ale tiež na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či na znečistenie ovzdušia. Pretože všetky konania v rozpore s porozumením medzi národmi a zneužívaním prírodných zdrojov vedú k veľkým obetiam. Projekt má tiež svoje oficiálne logo, ktoré pozostáva z holubice – všeobecného symbolu mieru, ktorý sa spája so stromom – hlavným nástrojom projektu. Projekt je realizovaný ako dobrovoľná a komunitná služba občianskeho združenia Servare et Manere. Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru a porozumenia prostredníctvom motta: „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta“.

Projekt je realizovaný ako dobrovoľnícka a komunitná služba slovenského občianskeho združenia Servare et Manere. Strom mieru je hnutie zdola a tento projekt je kolektívnou aktivitou, ktorá napĺňa svoje poslanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Všetci členovia vykonávajú svoju činnosť pre združenie pro bono.


STROMOV POKOJA

ZÚČASTNENÝCH KRAJÍN

PLÁNOVANÝCH STROMOV
Ondrej Sobola_Andreas Szobola_Tree of Peace

Ondrej Sobola

Ondrej Sobola (7. august 1880 Lalinok, Rakúsko-Uhorsko – † 31. december 1918, úradne) bol vojak rakúsko-uhorskej armády. Jeho smrť na neznámom mieste počas prvej svetovej vojny bola inšpiráciou k myšlienke vzniku Stromu pokoja. Ondrej sa narodil v obci Lalinok do roľníckej rodiny. Dnes je Lalinok miestnou časťou obce Divinka v okrese Žilina. Za manželku si 31. augusta 1900 zobral Jozefínu Rapšíkovú z Keblova v rímsko-katolíckom kostole v Dlhom Poli. Ondrej bol do armády odvedený v roku 1901. Spolu so starším bratom Štefanom, podobne ako mnoho lalinčanov, skúšali hľadať šťastie a obživu v zahraničí. Vysťahovalectvo sa dotklo väčšiny rodín severného Slovenska, nakoľko z tohto regiónu pochádzali tí najchudobnejší obyvatelia. Vysťahovali sa často celé rodiny. Okolo roku 1906 teda bratia odcestovali do Spojených štátov amerických a ich bydlisko bola štvrť Clifton Heights v Delaware County v štáte Pennsylvania. Ondrej sa medzi rokmi 1907 – 1910 vrátil domov. Jeho mladší brat Ján vycestoval do Philadelphie 23. marca 1909. Ondrej do Spojených štátov opäť pricestoval 30. novembra 1910 a bola to jeho posledná cesta do tejto krajiny. Z dôvodu svojho pobytu v Pensylvánii sa  v roku 1912 nezúčastnil povinných vojenských manévrov.

Do Lalinka sa vrátil pred rokom 1914 a po vypuknutí prvej svetovej vojny 4. augusta 1914 narukoval k rote Železničného zabezpečovacieho oddielu v Čadci, 15. domobraneckého pešieho pluku (maďarsky: 15. népfelkelő gyalogezred ütközetei) ako záložník. Začiatkom vojny slúžil na čadčianskej železničnej stanici a neskôr ho nasadili do ostrého boja na východnom fronte v Haliči. Vynechávanie manévrov, vyšší vek a ďalšie okolnosti mali pre Ondreja fatálne následky. Od roku 1915 je nezvestný a pravdepodobne zomrel na neznámom mieste. Úradne bol za mŕtveho vyhlásený až v roku 1930 po mnohých intervenciách jeho manželky s oficiálnym dátumom smrti 31. decembra 1918.


Priatelia mieru

Maaori King_Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII_Friend of Peace_Tree of Peace

Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau
Te Wherowhero VII.

Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII_Friend of Peace

Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII., súčasný maorský kráľ na Novom Zélande. Prioritou Jeho Veličenstva je nastolenie mieru a jednoty medzi Maormi, zachovanie pôvodnej novozélandskej prírody a dedičstva a tiež obnovenie maorskej vlády a sebaurčenia.


King Simeon II of the Bulgarians, Friend of Peace

Jeho Veličenstvo
kráľ Simeon II., bulharský cár

Friend of Peace Simeon II

Jeho Veličenstvo kráľ Simeon II. slúžil ako posledný vládnúci cár Bulharska v rokoch 1943 až 1946. Jeho Veličenstvo v roku 2017 podporilo projekt obnovy Sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine. Urobil tak najmä na pamiatku svojho starého otca cára Ferdinanda I., ktorý slovami samého Simeona „veľmi miloval Slovensko“ (© Foto: Vassil Karkelanov).


Empress Farah Pahlavi Shahbanou of Iran_Friend of Peace

Jej Veličenstvo Farah Pahlaví, iránska cisárovná (Šahbanú)

Jej Veličenstvo cisárovná Farah Pahlaví, iránska šahbanú, je silným zástancom mieru a hlboko sa stará o ochranu a zachovanie prírody.


UKÁZAŤ ĎALŠÍCH PRIATEĽOVMarek Sobola Tree of Peace

Marek Sobola

RIADITEĽ & ZAKLADATEĽ

Marek Sobola sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik. Je členom Slovenskej komory architektov a člen liturgickej komisie Žilinskej diecézy. V súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 dokotrandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. Medzi jeho vybrané diela patria súkromné ​​záhrady na Slovensku a Rakúsku, Pamätník divinského meteoritu, vertikálne záhrady (Gothal Liptovská Osada, Mirage Shopping Center Žilina, Thalmeiner Café v Trnave a Château Gbeľany), strešné záhrady (Eurovea Bratislava, kúpele Rajecké Teplice, hrad Lietava). Zatiaľ najvýznamnejším projektom je Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine. Tento projekt sa uskutočnil pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a bol poctený patronátom Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kráľa Kambodže a Jeho Veličenstva Simeona Coburga, posledného bulharského cára. Marek Sobola je tiež heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike.

V roku 2018 bolo jeho autorské dielo “Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade” zaradené ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy “Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu, ktorá prezentovala projekty krajinnej architektúry zrealizované v Európe v rokoch 2013 – 2017 organizovala európska pobočka Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

Ocenenia

  • Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, súťaž Záhrada, park, detail roka 2016, kategória Detail roka 2016: – bronzová medaila: Zelená stena Château Gbeľany, strieborná medaila: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade.
  • Ministerstvo kultúry SR, súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017: Čestne uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.

Členovia tímu

Dominika Sobolová

Dominika Sobolová

Ing. Dominika Sobolová sa narodila 9. januára 1989 v Žiline. V rokoch 2011 – 2016 študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Dominika je manželkou Marka Sobolu a je veľkou podporovateľkou projektu Strom mieru.


Stanislav Mikolaj

Stanislav Mikolaj

Mgr. Ing. Stanislav Mikolaj ml. sa narodil 13. augusta 1980 v Žiline a je významný slovenský antikvár a spisovateľ. Pôvodne vyštudovaný chemik na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne založil v roku 2008 v rodnom meste štýlový antikvariát. V rokoch 2010 – 2016 ukončil magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore História. Po štúdiu histórie sa aktívne venuje histórii súvisiacej s Britskými ostrovmi. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Servare et Manere, ktoré je hlavným organizátorom projektu.


Michal Janiga sculptor

Michal Janiga

MgA. Michal Janiga sa narodil 12. októbra 1991 v Považskej Bystrici. Michal je absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe, kde vyštudoval Ateliér figurálnej plastiky a medailí. Žije v Prahe, kde pracuje vo svojom ateliéri. Michal je autorom portrétu Ondreja Sobolu, ktorý vypracoval podľa jedinej dochovanej fotografie. Tento mladý a nadaný sochár má za sebou niekoľko autorských výstav a realizácií na Slovensku, Nórsku, Taliansku a Českej republike.
Podporovatelia


Žilina self-governing region

Žilinský samosprávny kraj


Žilinský kraj je jedinečný svojím prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom, najmä však veľkými ľuďmi. Žilinský samosprávny kraj výrazne podporil náš projekt v rokoch 2018 – 2019.
DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO


Medzinárodný projekt Strom pokoja oficiálne reprezentuje Slovenskú republiku pod značkou “DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – GOOD IDEA SLOVAKIA”. Pod značkou “GOOD IDEA SLOVAKIA” sa Slovensko ako krajina prezentuje doma i v zahraničí. Licenciu na používanie ochrannej známky poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR


Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.Ľubomír Rehák_Ambassador

Ľubomír Rehák


Mgr. Ľubomír Rehák, PhD. je dlhoročný slovenský diplomat. Od roku 2015 je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky pri Dvore sv. Jakuba v Londýne. Pán veľvyslanec je veľký priateľom a podporovateľom projektu Strom pokoja od jeho začiatku. Občianske združenie Servare et Manere udelilo pánovi veľvyslancovi najvyššie ocenenie projektu: Pamätnú plaketu Stromu pokoja.Vysadené stromy

Stromy pokoja

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Divina, village and municipality in Žilina District : 49.271143, 18.695516
Veľkrop, village and municipality in Stropkov District: 49.237631, 21.752879
Vychylovka, a part of Nová Bystrica, village and municipality in Čadca District: 49.383738, 19.098794
City of Žilina: 49.206958, 18.751058
Jangrot, a part of Gmina Trzyciąż, village and municipality in Olkusz County: 50.328590, 19.726896
Town of Turzovka in Čadca District: 49.406003, 18.626311
Pushkin, a part of Saint Petersburg, State Museum Tsarskoye Selo: 59.725464, 30.387048
Kaiservilla in Bad Ischl: 47.715468, 13.618814
Lalinok, a part of Divinka, village and municipality in Žilina District: 49.265936, 18.708569
Leipzig: 51.312602, 12.411473
Kansas City, Missouri: 39.079953, -94.585721
Brookwood Military Cemetery: 51.301166, -0.636433
Kragujevac (Serbian Cyrillic: Крагујевац): 44.010028, 20.885503
Schaan, Liechtenstein: 47.166909, 9.510963
Vysoká nad Kysucou: 49.378504, 18.545883
Plánované stromy

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Chartres, commune and capital of the Eure-et-Loir department: 48.447326, 1.487814
Beijing: 39.911283, 116.441371
Nicosia: 35.168854, 33.361365
Ankara: 39.913284, 32.852066
Malaysia, Sabah: 5.977248, 116.079052
Taipei: 25.028488, 121.536243
Planned Victory Park, Tashkent, Uzbekistan: 41.353854, 69.226414
Hildesheim: 52.145779, 9.951523
Dublin, Phoenix Park: 53.355036, -6.326419
Gibraltar: 36.132129, -5.351664
Saint Helena: -15.950962, -5.714362
Norfolk Island: -29.014689, 167.939745
Madang town, Papua New Guinea: -5.212319, 145.814811
Vavaʻu, Tonga: -18.621935, -173.988451