EN | SK

POSLEDNÉ NOVINKY

35. Strom pokoja rastie na Cypre
ako symbol nádeje a priateľstva

Správa č. 05/2024 Nikózia, Nárazníková zóna OSN, 9. mája 2024. Pri príležitosti 35. výročia dialógu medzi cypersko-tureckými a cypersko-gréckymi politickými stranami bol areáli opusteného hotela Ledra Palace v Nárazníkovej zóne OSN na Cypre vysadený už 35. symbolický Strom pokoja / Tree of Peace / Δέντρο της ειρήνης / Barış ağacı. Hotel je dejiskom bikomunitných stretnutí 17 (v […]


Kysucký deň Zeme: prvý ročník

Správa č. 04/2024 Čadca, 22. – 24. apríla 2024. Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla a je poňatý ako ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Združenie Servare et Manere, ktorého významnou činnosťou je výsadba pamätných stromov, sa […]


Priamy potomok cisára Františka Jozefa I. získal ocenenie Servare et Manere

Správa č. 03/2024 Kaiservilla, Bad Ischl, March 29, 2024. Generálny tajomník Servare et Manere dnes v Kaiseville odovzdal vysoké vyznamenanie tejto slovenskej asociácie. Pamätná medaila Stromu pokoja bola odovzdaná Jeho cisárskej a kráľovskej Výsosti Markusovi Habsburgovi-Lothringenovi, pravnukovi cisára Františka Jozefa I., arcivojvodovi z toskánskej línie Habsburgovcov. Udelenie vyznamenania bolo avizované už 28. septembra 2022, kedy […]
O iniciatíve

Strom pokoja, (anglicky: Tree of Peace, nemecky: Der Friedensbaum, Francúzsky: L’Arbre de la Paix) je globálna medzinárodná iniciatíva, ktorá vznikla na Slovensku. Projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a bol iniciovaný žilinským krajinným architektom Markom Sobolom. Hlavnou náplňou projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Výsadby stromov po celom svete vytvárajú medzinárodnú sieť priateľstiev na základe ktorých sa buduje Svetová mapa mieru (anglicky: World Map of Peace). Projekt sa vo svojom začiatku spájal s prvou svetovou vojnou, ktorá mala veľký vplyv aj na Sobolovu rodinu. Jeho pradedo Ondrej Sobola (Andreas/András Szobola) zomrel na ruskom bojisku na neznámom mieste. Táto udalosť autora inšpirovala k vytvoreniu živého pamätníka, ktorý na jednej strane pripomína nezmyselné vojenské konflikty, na druhej strane však predstavuje rast, prosperitu a úctu k našim koreňom a histórii.

Toto univerzálne posolstvo spájajúce národy v súčasnosti už nie je spojené iba s prvou svetovou vojnou, ale všeobecne s potrebou mieru a vyhýbaniu sa globálnym vojenským konfliktom. Jeho hlavným nástrojom je strom, živý organizmus, ktorý predstavuje rast, prosperitu a prírodu. Výsadba stromov poukazuje na globálne environmentálne problémy a posilňuje solidaritu ľudstva v snahe rešpektovať prírodu a jej zdroje. Týmto spôsobom sa iniciatíva stáva univerzálnym a jeho realizácia je umožnená vo všetkých krajinách sveta. Výsadbou stromov chceme poukázať tiež na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či na znečistenie ovzdušia. Všetky konania v rozpore s porozumením medzi národmi a zneužívaním prírodných zdrojov vedú k veľkým obetiam. Oficiálne logo iniciatívy pozostáva z holubice – všeobecného symbolu mieru, ktorý sa spája so stromom – hlavným nástrojom projektu. Projekt je realizovaný ako dobrovoľná a komunitná služba občianskeho združenia Servare et Manere. Strom pokoja je hnutie zdola a tento projekt je kolektívnou aktivitou, ktorá napĺňa svoje poslanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Všetci členovia vykonávajú svoju činnosť pre združenie pro bono. Ako organizácia s Osobitným poradným štatútom v Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie spojených národov (UN ECOSOC) bude Servare et Manere prispievať aj k plneniu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 v Slovenskej republike a v partnerských krajinách medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja.

Sustainable Development Goals Tree of Peace Servare et Manere Strom pokoja

Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru a porozumenia prostredníctvom motta: „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta“.

 


STROMOV POKOJA

ZÚČASTNENÝCH KRAJÍN

PLÁNOVANÝCH STROMOV
Ondrej Sobola_Andreas Szobola_Tree of Peace

Ondrej Sobola

Ondrej Sobola, Andreas/András Szobola (7. august 1880 Lalinok, Rakúsko-Uhorsko – † 31. december 1918, úradne) bol vojak rakúsko-uhorskej armády. Jeho smrť na neznámom mieste počas prvej svetovej vojny bola inšpiráciou k myšlienke vzniku Stromu pokoja. Ondrej sa narodil v obci Lalinok do roľníckej rodiny. Dnes je Lalinok miestnou časťou obce Divinka v okrese Žilina. Za manželku si 31. augusta 1900 zobral Jozefínu Rapšíkovú z Keblova v rímsko-katolíckom kostole v Dlhom Poli. Ondrej bol do armády odvedený v roku 1901. Spolu so starším bratom Štefanom, podobne ako mnoho lalinčanov, skúšali hľadať šťastie a obživu v zahraničí. Vysťahovalectvo sa dotklo väčšiny rodín severného Slovenska, nakoľko z tohto regiónu pochádzali tí najchudobnejší obyvatelia. Vysťahovali sa často celé rodiny. Okolo roku 1906 teda bratia odcestovali do Spojených štátov amerických a ich bydlisko bola štvrť Clifton Heights v Delaware County v štáte Pennsylvania. Ondrej sa medzi rokmi 1907 – 1910 vrátil domov. Jeho mladší brat Ján vycestoval do Philadelphie 23. marca 1909. Ondrej do Spojených štátov opäť pricestoval 30. novembra 1910 a bola to jeho posledná cesta do tejto krajiny. Z dôvodu svojho pobytu v Pensylvánii sa  v roku 1912 nezúčastnil povinných vojenských manévrov.

Do Lalinka sa vrátil pred rokom 1914 a po vypuknutí prvej svetovej vojny 4. augusta 1914 narukoval k rote Železničného zabezpečovacieho oddielu v Čadci, 15. domobraneckého pešieho pluku (maďarsky: 15. népfelkelő gyalogezred ütközetei) ako záložník. Začiatkom vojny slúžil na čadčianskej železničnej stanici a neskôr ho nasadili do ostrého boja na východnom fronte v Haliči. Vynechávanie manévrov, vyšší vek a ďalšie okolnosti mali pre Ondreja fatálne následky. Od roku 1915 je nezvestný a pravdepodobne zomrel na neznámom mieste. Úradne bol za mŕtveho vyhlásený až v roku 1930 po mnohých intervenciách jeho manželky s oficiálnym dátumom smrti 31. decembra 1918.


Priatelia mieru

Antony McCallum Friend of Peace

Pán
Antony
McCallum

Pán Antony McCallum je britský profesionálny fotograf. Svojou kvalitnou prácou nezištne dokumentuje podujatia spojené s uchovávaním pamiatky československých vojnových veteránov. Je obetavý Priateľ Mieru a veľký podporovateľ Servare et Manere.


Olivier Merbau Friend of Peace Servare et Manere

Pán
Olivier
Merbau

Pán Olivier Merbau je spisovateľ, námorník a námorný kapitán. Je pridruženým členom Francúzskej spoločnosti prieskumníkov (French Exploators Society), Európskeho cechu turistov (European Guild of Trekking) a Spoločnosti spisovateľov (Writers’ Society). Osamelý námorník Olivier sa vydáva na Plavbu za mierom, aby priniesol posolstvo Stromu mieru na odľahlé ostrovy, ktoré mohli byť tiež zdevastované vojnami.


Grand Ducal House of Mecklenburg-Strelitz_Tree fo Peace_Friend of Peace_Strom pokoja

Veľkovojvodský
dom Mecklenburg-Strelitz

Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz Tree of Peace Servare er Manere flag

Veľkovojvodstvo Mecklenburg-Strelitz bolo územím v severnom Nemecku, ktoré bolo bolo suverénnym štátom až do roku 1918. Súčasnou Hlavou domu Mecklenburg-Strelitz je Jeho Výsosť Borwin, vojvoda z Mecklenburgu. Predstavitelia Domu si ctia filozofické myšlienky založené na neustálom hľadaní mieru.


UKÁZAŤ ĎALŠÍCH PRIATEĽOVMarek Sobola Tree of Peace

Marek Sobola

GENERÁLNY TAJOMNÍK A ZAKLADATEĽ

Marek Sobola sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik, ktorý v súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 doktorandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. 

Marek Sobola je tiež heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike. Od roku 2011 je členom Slovenskej komory architektov. Od roku 2017 je členom Liturgickej komisie Žilinskej rímskokatolíckej diecézy a je tiež členom Vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci, členom Rady Biskupskej konferencie Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru. Od roku 2020 je členom Novozélandskej heraldickej spoločnosti a britskej Spoločnosti pre výskum radov a medailí. Marek v roku 2018 založil projekt „Strom pokoja“. Od roku 2010 je hlavným predstaviteľom občianskeho združenia Servare et Manere, a od roku 2023 zastáva funkciu Honorárneho konzula Rumunska v Slovenskej republike.

Ocenenia

  • Medalia_Regală_pentru_Loialitate Rumunská kráľovská rodina: Kráľovská medaila za vernosť (Medalia Regală pentru Loialitate), prvý slovenský laureát.
  • Sacred_Military_Constantinian_Order_of_Saint_George Franko-neapolská vetva kráľovskej dynastie Bourbonovcov – Oboch Sicílií: Rád konštantiniánských rytierov sv. Juraja, bronzová Medaila Benemerenti.
  • Императорская_медаль_В_память_100-летия_Великой_войны_1914-1918_гг Dynastia Romanovcov: Cisárska pamätná medaila „Na pamiatku 100. výročia veľkej vojny, 1914-1918“ udelená za zásluhy o zachovanie pamiatky na vojakov prvej svetovej vojny v projekte Strom pokoja. Poznámka: v súčasnosti nenosená.
  • Ministerstvo kultúry SR, súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017: Čestné uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.
  • Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, súťaž Záhrada, park, detail roka 2016, kategória Detail roka 2016: – III. miesto: Zelená stena Château Gbeľany, II. miesto: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade.

Členovia tímu

Róbert Machciník

Róbert Machciník

Člen zhromaždenia

Ing. Róbert Machciník sa narodil 2. marca 1981 v Žiline. V rokoch 2000 – 2006 študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. Róbert má v rámci Servare et Manere na starosti technické zabezpečenie.


Michal Janiga sculptor

Michal Janiga

Člen

MgA. Michal Janiga sa narodil 12. októbra 1991 v Považskej Bystrici. Michal je absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe, kde vyštudoval Ateliér figurálnej plastiky a medailí. Žije v Prahe, kde pracuje vo svojom ateliéri. Michal je autorom portrétu Ondreja Sobolu, ktorý vypracoval podľa jedinej dochovanej fotografie. Tento mladý a nadaný sochár má za sebou niekoľko autorských výstav a realizácií na Slovensku, Nórsku, Taliansku a Českej republike.
Podporovatelia


Žilina self-governing region

Žilinský
samosprávny
kraj


Žilinský kraj je jedinečný svojím prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom, najmä však veľkými ľuďmi. Žilinský samosprávny kraj výrazne podporil náš projekt v rokoch 2018 – 2019.
DOBRÝ
NÁPAD
SLOVENSKO


Medzinárodný projekt Strom pokoja oficiálne reprezentuje Slovenskú republiku pod značkou „DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – GOOD IDEA SLOVAKIA“. Pod značkou „GOOD IDEA SLOVAKIA“ sa Slovensko ako krajina prezentuje doma i v zahraničí. Licenciu na používanie ochrannej známky poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky


Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.Ľubomír Rehák Tree of Peace

Veľvyslanec
Ľubomír Rehák
PPSP


Mgr. Ľubomír Rehák, PhD. je dlhoročný slovenský diplomat. Od roku 2020 je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Rusku. Pán veľvyslanec je veľký priateľom a podporovateľom projektu Strom pokoja od jeho začiatku. Občianske združenie Servare et Manere udelilo pánovi veľvyslancovi najvyššie ocenenie projektu: Pamätnú plaketu Stromu pokoja.Vysadené stromy

Stromy pokoja

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Divina, village and municipality in Žilina District : 49.271143, 18.695516
Veľkrop, village and municipality in Stropkov District: 49.237631, 21.752879
Vychylovka, a part of Nová Bystrica, village and municipality in Čadca District: 49.383738, 19.098794
Town of Žilina: 49.206958, 18.751058
Jangrot, a part of Gmina Trzyciąż, village and municipality in Olkusz County: 50.328590, 19.726896
Town of Turzovka in Čadca District: 49.406003, 18.626311
Pushkin, a part of Saint Petersburg, State Museum Tsarskoye Selo: 59.725464, 30.387048
Kaiservilla in Bad Ischl: 47.715468, 13.618814
Lalinok, a part of Divinka, village and municipality in Žilina District: 49.265936, 18.708569
Leipzig: 51.314278, 12.411431
Kansas City, Missouri: 39.081781, -94.584758
Brookwood Military Cemetery: 51.301166, -0.636433
Kragujevac (Serbian Cyrillic: Крагујевац): 44.010028, 20.885503
Schaan, Liechtenstein: 47.166909, 9.510963
Vysoká nad Kysucou: 49.378504, 18.545883
Victory Park in Tashkent (G\'alaba bog\'i): 41.354322, 69.224498
Srbský vojenský cintorín Veľký Meder: 47.865367, 17.765475
Zvolen Military Cemetery: 48.582179, 19.141473
בית הקברות היהודי בז\'ילינה: 49.220986, 18.734816
Glory Park, Nizhny Novgorod, Russia: 56.246431, 43.871798
Gausdal, Aulestad Farm: 61.219348, 10.271786
Tree of Peace in New Zealand: -38.057410, 175.628689
Vavaʻu, Tonga: -18.655025, -173.981023
Fiji, Suva, Thurston Gardens: -18.148946, 178.423751
Tifajek Mud Pool & Hotspring near Nadi: -17.718770, 177.485179
Tree of Peace in Australia: -33.827576, 151.158054
Tree of Peace in French Polynesia: -17.540725, -149.571845
Mehrangarh Fort: 26.298022, 73.019267
Tree of Peace in Romania: 44.411923, 26.097774
Garden of the Diocesan Center in Žilina: 49.222937, 18.736400
First Tree of Peace in Italy: 45.955730, 12.125476
Bled, Slovenia: 46.369989, 14.108279
Budkovce village: 48.639391, 21.924756
Tree of Peace in UN Buffer Zone: 35.178077, 33.355232
Plánované stromy

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Nicosia: 35.168854, 33.361365
Ankara: 39.913284, 32.852066
Hildesheim: 52.145779, 9.951523
Dublin, Phoenix Park: 53.355036, -6.326419
Gibraltar: 36.132129, -5.351664
Saint Helena: -15.950962, -5.714362
Norfolk Island: -29.014689, 167.939745
Madang town, Papua New Guinea: -5.212319, 145.814811
Queen Elizabeth Park Tuvalu: -8.524115, 179.193772
Grove of Peace: 61.158062, -45.414187