EN | SK
O projekte

Strom pokoja, (anglicky: “Tree of Peace”, rusky: Дерево мира, nemecky: Der Friedensbaum) je globálny medzinárodný projekt, ktorý vznikol na Slovensku. Projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a bol iniciovaný žilinským krajinným architektom Markom Sobolom. Hlavným cieľom projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Projekt sa vo svojom začiatku spájal s prvou svetovou vojnou, ktorá mala veľký vplyv aj na Sobolovu rodinu. Jeho pradedo Ondrej Sobola (Andreas Szobola) zomrel na ruskom bojisku na neznámom mieste. Táto udalosť autora inšpirovala k vytvoreniu živého pamätníka vojakom, ktorí zomreli na bojiskách prvej svetovej vojny na neznámych miestach a sú pochovaní bez označenia ich mien a identity. Pravdepodobne neexistuje na svete žiadna krajina, ktorá by nemala vojnovú obeť, alebo neznámeho vojaka. Okrem obetí vojen sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie s rôznymi prírodnými katastrofami, vrátane epidémií, ktorých obete sa dajú tak isto počítať v desaťtisícoch. Projekt vzdáva hold aj týmto ľuďom.

Projekt má ambíciu stať sa univerzálnym posolstvom spájajúcim národy. V súčasnosti nie je prísne spojený s rokom 1918 a prvou svetovou vojnou, ale všeobecne s potrebou mieru a vyhýbaniu sa globálnym vojenským konfliktom. Jeho hlavným nástrojom je strom, živý organizmus, ktorý predstavuje rast, prosperitu a prírodu. Chceme tým poukázať na globálny environmentálny problém a posilniť solidaritu ľudstva v snahe rešpektovať prírodu a jej zdroje, nie ju ovládnuť. Týmto spôsobom sa projekt stáva univerzálnym a jeho realizácia je umožnená vo všetkých krajinách sveta. Autor však nevylučuje alúziu na prvú svetovú vojnu, pretože vďaka okrúhlemu výročiu jej konca samotný projekt začal. Výsadbou stromov chceme poukázať nielen na nezmyselnosť vojenských konfliktov, ale tiež na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či na znečistenie ovzdušia. Pretože všetky konania v rozpore s porozumením medzi národmi a zneužívaním prírodných zdrojov vedú k veľkým obetiam. Projekt má tiež svoje oficiálne logo, ktoré pozostáva z holubice – všeobecného symbolu mieru, ktorý sa spája so stromom – hlavným nástrojom projektu. Projekt je realizovaný ako dobrovoľná a komunitná služba občianskeho združenia Servare et Manere. Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru a porozumenia prostredníctvom motta: „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta“.

Projekt je realizovaný ako dobrovoľnícka a komunitná služba slovenského občianskeho združenia Servare et Manere. Strom mieru je hnutie zdola a tento projekt je kolektívnou aktivitou, ktorá napĺňa svoje poslanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Všetci členovia vykonávajú svoju činnosť pre združenie pro bono.


STROMOV POKOJA

ZÚČASTNENÝCH KRAJÍN

PLÁNOVANÝCH STROMOV
Ondrej Sobola_Andreas Szobola_Tree of Peace

Ondrej Sobola

Ondrej Sobola (7. august 1880 Lalinok, Rakúsko-Uhorsko – † 31. december 1918, úradne) bol vojak rakúsko-uhorskej armády. Jeho smrť na neznámom mieste počas prvej svetovej vojny bola inšpiráciou k myšlienke vzniku Stromu pokoja. Ondrej sa narodil v obci Lalinok do roľníckej rodiny. Dnes je Lalinok miestnou časťou obce Divinka v okrese Žilina. Za manželku si 31. augusta 1900 zobral Jozefínu Rapšíkovú z Keblova v rímsko-katolíckom kostole v Dlhom Poli. Ondrej bol do armády odvedený v roku 1901. Spolu so starším bratom Štefanom, podobne ako mnoho lalinčanov, skúšali hľadať šťastie a obživu v zahraničí. Vysťahovalectvo sa dotklo väčšiny rodín severného Slovenska, nakoľko z tohto regiónu pochádzali tí najchudobnejší obyvatelia. Vysťahovali sa často celé rodiny. Okolo roku 1906 teda bratia odcestovali do Spojených štátov amerických a ich bydlisko bola štvrť Clifton Heights v Delaware County v štáte Pennsylvania. Ondrej sa medzi rokmi 1907 – 1910 vrátil domov. Jeho mladší brat Ján vycestoval do Philadelphie 23. marca 1909. Ondrej do Spojených štátov opäť pricestoval 30. novembra 1910 a bola to jeho posledná cesta do tejto krajiny. Z dôvodu svojho pobytu v Pensylvánii sa  v roku 1912 nezúčastnil povinných vojenských manévrov.

Do Lalinka sa vrátil pred rokom 1914 a po vypuknutí prvej svetovej vojny 4. augusta 1914 narukoval k rote Železničného zabezpečovacieho oddielu v Čadci, 15. domobraneckého pešieho pluku (maďarsky: 15. népfelkelő gyalogezred ütközetei) ako záložník. Začiatkom vojny slúžil na čadčianskej železničnej stanici a neskôr ho nasadili do ostrého boja na východnom fronte v Haliči. Vynechávanie manévrov, vyšší vek a ďalšie okolnosti mali pre Ondreja fatálne následky. Od roku 1915 je nezvestný a pravdepodobne zomrel na neznámom mieste. Úradne bol za mŕtveho vyhlásený až v roku 1930 po mnohých intervenciách jeho manželky s oficiálnym dátumom smrti 31. decembra 1918.


Priatelia mieru

Grand Ducal House of Mecklenburg-Strelitz_Tree fo Peace_Friend of Peace_Strom pokoja

Veľkovojvodský
dom Mecklenburg-Strelitz

Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz Tree of Peace Servare er Manere flag

Veľkovojvodstvo Mecklenburg-Strelitz bolo územím v severnom Nemecku, ktoré bolo bolo suverénnym štátom až do roku 1918. Súčasnou Hlavou domu Mecklenburg-Strelitz je Jeho Výsosť Borwin, vojvoda z Mecklenburgu. Predstavitelia Domu si ctia filozofické myšlienky založené na neustálom hľadaní mieru.


Sir David Suchet_Friend of Peace

Sir
David Suchet,
CBE

Sir David Suchet, CBE je anglický herec známy z britskej divadelnej scény a televízie. Medzinárodný ohlas a uznanie získal za stvárnenie detektíva Hercula Poirota, románovej postavy Agathy Christie. Za túto rolu bol v roku 1991 ocenený Britskou akadémiou filmového a televízneho umenia.


Friend of Peace_Sir Iakoba T. Italeli CMT GCMG Governor general of Tuvalu

Jeho Excelencia
Sir Iakoba T. Italeli
CMT, GCMG

Jeho Excelencia Sir Iakoba Taeia Italeli CMT, GCMG je bývalý generálny guvernér Tuvalu. Sir Iakoba je držiteľom veľkokríža britského rytierskeho Rádu sv. Michala a sv. Juraja. Generálny guvernér Tuvalu je zástupcom tuvaluánskeho panovníka (v súčasnosti je to kráľovná Alžbeta II.) a plní úlohy kráľovnej v jej neprítomnosti.


UKÁZAŤ ĎALŠÍCH PRIATEĽOVMarek Sobola Tree of Peace

Marek Sobola

RIADITEĽ & ZAKLADATEĽ

Marek Sobola sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik, ktorý v súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 doktorandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. Medzi jeho vybrané diela patria súkromné ​​záhrady na Slovensku a Rakúsku, Pamätník divinského meteoritu, vertikálne záhrady (Gothal Liptovská Osada, Mirage Shopping Center Žilina, Thalmeiner Café v Trnave a Château Gbeľany), strešné záhrady (Eurovea Bratislava, kúpele Rajecké Teplice, hrad Lietava). Významným projektom je Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a bol poctený patronátom Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kráľa Kambodže a tiež Jeho Veličenstva Simeona Coburga, posledného bulharského cára. Marek Sobola je aj heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike. Od roku 2011 je členom Slovenskej komory architektov. Od roku 2017 je členom Liturgickej komisie Žilinskej rímskokatolíckej diecézy a je tiež členom Vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci, členom Rady Biskupskej konferencie Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru. Od roku 2020 je členom Novozélandskej heraldickej spoločnosti a britskej Spoločnosti pre výskum radov a medailí. Marek v roku 2018 založil projekt „Strom pokoja“.

V roku 2018 bolo jeho autorské dielo “Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade” zaradené ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy “Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu, ktorá prezentovala projekty krajinnej architektúry zrealizované v Európe v rokoch 2013 – 2017 organizovala európska pobočka Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

Ocenenia

  • Dynastia Romanovcov: Cisárska pamätná medaila „Na pamiatku 100. výročia veľkej vojny, 1914-1918“ udelená za zásluhy o zachovanie pamiatky na vojakov prvej svetovej vojny v projekte Strom pokoja.
  • Ministerstvo kultúry SR, súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017: Čestné uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.
  • Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, súťaž Záhrada, park, detail roka 2016, kategória Detail roka 2016: – III. miesto: Zelená stena Château Gbeľany, II. miesto: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade.

Členovia tímu

Dominika Sobolová

Dominika Sobolová

Ing. Dominika Sobolová sa narodila 9. januára 1989 v Žiline. V rokoch 2011 – 2016 študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Dominika je manželkou Marka Sobolu a zabezpečuje administratívne záležitosti Servare et Manere.


Michal Janiga sculptor

Michal Janiga

MgA. Michal Janiga sa narodil 12. októbra 1991 v Považskej Bystrici. Michal je absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe, kde vyštudoval Ateliér figurálnej plastiky a medailí. Žije v Prahe, kde pracuje vo svojom ateliéri. Michal je autorom portrétu Ondreja Sobolu, ktorý vypracoval podľa jedinej dochovanej fotografie. Tento mladý a nadaný sochár má za sebou niekoľko autorských výstav a realizácií na Slovensku, Nórsku, Taliansku a Českej republike.
Podporovatelia


Žilina self-governing region

Žilinský
samosprávny
kraj


Žilinský kraj je jedinečný svojím prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom, najmä však veľkými ľuďmi. Žilinský samosprávny kraj výrazne podporil náš projekt v rokoch 2018 – 2019.
DOBRÝ
NÁPAD
SLOVENSKO


Medzinárodný projekt Strom pokoja oficiálne reprezentuje Slovenskú republiku pod značkou “DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – GOOD IDEA SLOVAKIA”. Pod značkou “GOOD IDEA SLOVAKIA” sa Slovensko ako krajina prezentuje doma i v zahraničí. Licenciu na používanie ochrannej známky poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky


Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.Ľubomír Rehák Tree of Peace

Veľvyslanec
Ľubomír Rehák
PPSP


Mgr. Ľubomír Rehák, PhD. je dlhoročný slovenský diplomat. Od roku 2020 je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Rusku. Pán veľvyslanec je veľký priateľom a podporovateľom projektu Strom pokoja od jeho začiatku. Občianske združenie Servare et Manere udelilo pánovi veľvyslancovi najvyššie ocenenie projektu: Pamätnú plaketu Stromu pokoja.Vysadené stromy

Stromy pokoja

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Divina, village and municipality in Žilina District : 49.271143, 18.695516
Veľkrop, village and municipality in Stropkov District: 49.237631, 21.752879
Vychylovka, a part of Nová Bystrica, village and municipality in Čadca District: 49.383738, 19.098794
City of Žilina: 49.206958, 18.751058
Jangrot, a part of Gmina Trzyciąż, village and municipality in Olkusz County: 50.328590, 19.726896
Town of Turzovka in Čadca District: 49.406003, 18.626311
Pushkin, a part of Saint Petersburg, State Museum Tsarskoye Selo: 59.725464, 30.387048
Kaiservilla in Bad Ischl: 47.715468, 13.618814
Lalinok, a part of Divinka, village and municipality in Žilina District: 49.265936, 18.708569
Leipzig: 51.314278, 12.411431
Kansas City, Missouri: 39.081781, -94.584758
Brookwood Military Cemetery: 51.301166, -0.636433
Kragujevac (Serbian Cyrillic: Крагујевац): 44.010028, 20.885503
Schaan, Liechtenstein: 47.166909, 9.510963
Vysoká nad Kysucou: 49.378504, 18.545883
Victory Park in Tashkent (G\'alaba bog\'i): 41.354322, 69.224498
Srbský vojenský cintorín Veľký Meder: 47.865367, 17.765475
בית הקברות היהודי בז\'ילינה: 49.220986, 18.734816
Glory Park, Nizhny Novgorod, Russia: 56.246431, 43.871798
Plánované stromy

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Beijing: 39.911283, 116.441371
Nicosia: 35.168854, 33.361365
Ankara: 39.913284, 32.852066
Taipei: 25.028488, 121.536243
Hildesheim: 52.145779, 9.951523
Dublin, Phoenix Park: 53.355036, -6.326419
Gibraltar: 36.132129, -5.351664
Saint Helena: -15.950962, -5.714362
Norfolk Island: -29.014689, 167.939745
Madang town, Papua New Guinea: -5.212319, 145.814811
Vavaʻu, Tonga: -18.621935, -173.988451
Queen Elizabeth Park Tuvalu: -8.524115, 179.193772
Garden of Nations, Al Masyoun, Ramallah: 31.901718, 35.199942
Zvolen Military Cemetery: 48.582179, 19.141473