EN | SK


Empress Farah Pahlavi Shahbanou of Iran_Friend of Peace

Jej Veličenstvo Farah Pahlaví, iránska cisárovná (Šahbanú)


Jej Veličenstvo cisárovná Farah Pahlaví, iránska šahbanú, je silným zástancom mieru a hlboko sa stará o ochranu a zachovanie prírody.


Cardinal Mafi Friend of Peace_Tree of Peace

Jeho Eminencia kardinál Soane Patita Paini Mafi


Kardinál Soane Patita Paini Mafi je členom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pápež František ho menoval za vôbec prvého kardinála z Tongského kráľovstva v Oceánii. Jeho Eminencia je tiež reprezentantom projektu pre Tongu.Mgr. Dagmar Havlová Veškrnová, bývalá prvá dáma ČR


Bývalá Prvá dáma Českej republiky, herečka a zakladateľka nadácie VIZE 97. Pani Havlová sa stala tiež patrónkou projektu pre Českú republiku.


Markus Habsburg-Lothringen Friend of Peace

Jeho C. a K. výsosť Markus Habsburg-Lothringen


Priamy potomok rakúskych cisárov. Arcivojvoda z toskánskej línie Habsburgovcov a pravnuk cisára Františka Jozefa I. a rakúskej cisárovnej Alžbety známej ako Sissi. (© Foto: fotohofer.at)