EN | SK


Maaori King_Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII_Friend of Peace_Tree of Peace

Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau
Te Wherowhero VII.

Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII_Friend of Peace


Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII., súčasný maorský kráľ na Novom Zélande. Prioritou Jeho Veličenstva je nastolenie mieru a jednoty medzi Maormi, zachovanie pôvodnej novozélandskej prírody a dedičstva a tiež obnovenie maorskej vlády a sebaurčenia.


King Simeon II of the Bulgarians, Friend of Peace

Jeho Veličenstvo
kráľ Simeon II., bulharský cár

Friend of Peace Simeon II


Jeho Veličenstvo kráľ Simeon II. slúžil ako posledný vládnúci cár Bulharska v rokoch 1943 až 1946. Jeho Veličenstvo v roku 2017 podporilo projekt obnovy Sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine. Urobil tak najmä na pamiatku svojho starého otca cára Ferdinanda I., ktorý slovami samého Simeona „veľmi miloval Slovensko“ (© Foto: Vassil Karkelanov).


Empress Farah Pahlavi Shahbanou of Iran_Friend of Peace

Jej Veličenstvo Farah Pahlaví, iránska cisárovná (Šahbanú)


Jej Veličenstvo cisárovná Farah Pahlaví, iránska šahbanú, je silným zástancom mieru a hlboko sa stará o ochranu a zachovanie prírody.


Cardinal Mafi Friend of Peace_Tree of Peace

Jeho Eminencia kardinál Soane Patita Paini Mafi


Kardinál Soane Patita Paini Mafi je členom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pápež František ho menoval za vôbec prvého kardinála z Tongského kráľovstva v Oceánii. Jeho Eminencia je tiež reprezentantom projektu pre Tongu.Mgr. Dagmar Havlová Veškrnová, bývalá prvá dáma ČR


Bývalá Prvá dáma Českej republiky, herečka a zakladateľka nadácie VIZE 97. Pani Havlová sa stala tiež patrónkou projektu pre Českú republiku.


Markus Habsburg-Lothringen Friend of Peace

Jeho C. a K. výsosť Markus Habsburg-Lothringen


Priamy potomok rakúskych cisárov. Arcivojvoda z toskánskej línie Habsburgovcov a pravnuk cisára Františka Jozefa I. a rakúskej cisárovnej Alžbety známej ako Sissi. (© Foto: fotohofer.at)