EN | SK

Antony McCallum Friend of Peace

Pán
Antony
McCallum


Pán Antony McCallum je britský profesionálny fotograf. Svojou kvalitnou prácou nezištne dokumentuje podujatia spojené s uchovávaním pamiatky československých vojnových veteránov. Je obetavý Priateľ Mieru a veľký podporovateľ Servare et Manere.


Olivier Merbau Friend of Peace Servare et Manere

Pán
Olivier
Merbau


Pán Olivier Merbau je spisovateľ, námorník a námorný kapitán. Je pridruženým členom Francúzskej spoločnosti prieskumníkov (French Exploators Society), Európskeho cechu turistov (European Guild of Trekking) a Spoločnosti spisovateľov (Writers’ Society). Osamelý námorník Olivier sa vydáva na Plavbu za mierom, aby priniesol posolstvo Stromu mieru na odľahlé ostrovy, ktoré mohli byť tiež zdevastované vojnami.


Grand Ducal House of Mecklenburg-Strelitz_Tree fo Peace_Friend of Peace_Strom pokoja

Veľkovojvodský
dom Mecklenburg-Strelitz

Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz Tree of Peace Servare er Manere flag


Veľkovojvodstvo Mecklenburg-Strelitz bolo územím v severnom Nemecku, ktoré bolo bolo suverénnym štátom až do roku 1918. Súčasnou Hlavou domu Mecklenburg-Strelitz je Jeho Výsosť Borwin, vojvoda z Mecklenburgu. Predstavitelia Domu si ctia filozofické myšlienky založené na neustálom hľadaní mieru.


Sir David Suchet_Friend of Peace

Sir
David Suchet,
CBE


Sir David Suchet, CBE je anglický herec známy z britskej divadelnej scény a televízie. Medzinárodný ohlas a uznanie získal za stvárnenie detektíva Hercula Poirota, románovej postavy Agathy Christie. Za túto rolu bol v roku 1991 ocenený Britskou akadémiou filmového a televízneho umenia.


Friend of Peace_Sir Iakoba T. Italeli CMT GCMG Governor general of Tuvalu

Jeho Excelencia
Sir Iakoba T. Italeli
CMT, GCMG


Jeho Excelencia Sir Iakoba Taeia Italeli CMT, GCMG je bývalý generálny guvernér Tuvalu. Sir Iakoba je držiteľom veľkokríža britského rytierskeho Rádu sv. Michala a sv. Juraja. Generálny guvernér Tuvalu je zástupcom tuvaluánskeho panovníka (v súčasnosti je to kráľovná Alžbeta II.) a plní úlohy kráľovnej v jej neprítomnosti.


Maaori-King_Kiingi-Tuheitia-Pootatau-Te-Wherowhero-VII_Friend-of-Peace_Tree-of-Peace

Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau
Te Wherowhero VII.

Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII


Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII., súčasný maorský kráľ na Novom Zélande. Prioritou Jeho Veličenstva je nastolenie mieru a jednoty medzi Maormi, zachovanie pôvodnej novozélandskej prírody a dedičstva a tiež obnovenie maorskej vlády a sebaurčenia.