Ocenenia

Občianske združenie Servare et Manere môže oceniť významné osobnosti, ktoré si vážia mier, slobodu a vzájomné porozumenie a vnímajú dôležitosť činov, ktoré prispievajú k blahu celej ľudskej spoločnosti. Servare et Manere si ctí tých, ktorí mimoriadne prispeli k šíreniu myšlienok porozumenia medzi ľuďmi a spájaniu národov. V súčasnosti sú udeľované tri ocenenia:

 • Pamätná plaketa Stromu pokoja
 • Pamätná medaila Stromu pokoja
 • Priateľ mieru

Pamätná plaketa Stromu pokoja

Občianske združenie Servare et Manere udelením Pamätnej plakety Stromu pokoja, vyjadruje najvyššie poďakovanie, ktoré je možné udeliť iba hlavám štátov osobne zúčastnených pri výsadbe, či ľuďom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia a spájania medzi národmi, alebo sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o šírenie a implementáciu projektu doma a v zahraničí. Počet laureátov je prísne obmedzený na 20 osôb. Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky. Medaila je razená z medi a jej priemer je 100 mm. Laureát má nárok na iniciálky PPSP umiestnené za jeho menom.

Zoznam laureátov

 1. Jej Excelencia Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky. Plaketa číslo 001 (Vojenský cintorín v Brookwoode, 4. decembra 2019).
 2. Pán Ľubomír Rehák, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Dvore sv. Jakuba v Londýne. Plaketa číslo 002 (Opátstvo sv. Michala vo Farnborough, 4. decembra 2019).
 3. Jej Veličenstvo Margaréta II., dánska kráľovná. Plaketa číslo 003 (Ocenená 16. apríla 2020. Plaketa bola v mene Servare et Manere odovzdaná v Žltom paláci – Det Gule Palæ –  29. septembra 2020 do rúk pána Henninga Fodea, Súkromného tajomníka Jej Veličenstva kráľovnej pánom Miroslavom Wlachovským, veľvyslancom Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve).

Pamätná medaila Stromu pokoja

Udelením Pamätnej medaily Stromu pokoja občianske združenie vyjadruje poďakovanie osobám zúčastneným pri výsadbe stromu, či ľuďom, ktorí sa zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia a spájania medzi národmi, alebo sa zaslúžili o šírenie a implementáciu projektu doma a v zahraničí. Toto ocenenie sa udeľuje aj za významné environmentálne zásluhy vedúce k trvalo udržateľnému rozvoju ľudskej spoločnosti a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov. Počet laureátov je obmedzený na 60 osôb a ide o jediné vyznamenanie združenia, ktoré môže byť udelené aj in memoriam. Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky. Medaila je razená z medi s priemerom 40 mm, stuha je široká 38 mm. Vyznamenanie sa delí na pánsku a dámsku variantu. Medailu je možné udeliť za mimoriadne zásluhy v špeciálnej triede s rubínmi. Laureát má nárok na iniciálky PMSP umiestnené za jeho menom.

Memorial Medal of Tree of Peace_Servare et ManereZoznam laureátov

 1. Pán Ross P. Marine, honorárny konzul Slovenskej republiky pre Stredozápad USA, Kansas City. Medaila číslo 001 (28. september 2020).
 2. Jeho Výsosť †Vojvoda Joachim Ernest von Anhalt (11. januára 1901 – 18. februára 1947), in memoriam. Špeciálna trieda s rubínmi, Medaila číslo 002 (11. január 2021).
 3. Pán Rustambek Qurbanov, predseda Výboru pre medzinárodné vzťahy a priateľstvo so zahraničím v rámci Kabinetu ministrov Uzbeckej republiky. Medaila číslo 003 (Park Víťazstva v Taškente, 15. marca 2021).
 4. Pán Ján Bóry, veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane. Medaila číslo 004 (Park Víťazstva v Taškente, 15. marca 2021).
 5. Medzinárodná komisia pre ochranu Álp – CIPRA. Medaila číslo 005 (Schaan, Lichtenštajnsko, 4. júna 2021).
 6. Jeho Výsosť Borwin, Vojvoda z MecklenburguŠpeciálna trieda s rubínmi, Medaila číslo 006 (10. jún 2021). Zatiaľ neodovzdané.
 7. Jej Výsosť Alice, Vojvodkyňa z MecklenburguŠpeciálna trieda s rubínmi, Medaila číslo 007 (10. jún 2021). Zatiaľ neodovzdané.
 8. Jeho Kráľovská Výsosť Alexander, Korunný princ Srbska. Špeciálna trieda s rubínmi, Medaila číslo 008 (2. september 2021). Medaila bola odovzdaná 22. septembra 2021 v Kráľovskom paláci v Belehrade.
 9. Jeho Preosvietenosť vladyka Andrej, biskup Srbskej pravoslávnej eparchie Rakúska a Švajčiarska. Medaila číslo 009 (Veľký Meder, 16. august 2021).
 10. Jeho Excelencia Momčilo Babić, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku. Medaila číslo 010 (Veľký Meder, 16. august 2021).

Priateľ mieru

Priateľ mieru je čestná a formálna funkcia, ktorá pre laureátov neznamená žiadne povinnosti. Osobnosti získaním tohto titulu a ocenenia vyjadrujú podporu medzinárodnému projektu Strom pokoja v krajine svojho narodenia. Ocenenie môže byť spojené aj s výhradným patronátom nad projektom v konkrétnej krajine. Počet laureátov nie je obmedzený. Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky.

Zoznam laureátov

 1. Pani Dagmar Havlová Veškrnová, bývalá prvá dáma Českej republiky, herečka a zakladateľka Nadácie VIZE 97. Pani Havlová je tiež patrónkou projektu pre Českú republiku (2020).
 2. Jeho C. a K. Výsosť Markus Habsburg-Lothringen, pravnuk cisára Františka Jozefa I. a arcivojvoda z toskánskej línie Habsburgovcov (2020).
 3. Jej Veličenstvo Farah Pahlaví, iránska cisárovná – šahbanú (2020).
 4. Jeho Eminencia kardinál Soane Patita Paini Mafi, biskup z Tongy. Kardinál Mafi je tiež zástupcom projektu pre Tongské kráľovstvo (2020).
 5. Jeho Veličenstvo kráľ Simeon II., bulharský cár (7. júla 2020).
 6. Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII., súčasný maorský kráľ na Novom Zélande (30. septembra 2020).
 7. Jeho Excelencia Sir Iakoba Taeia Italeli CMT, GCMG, bývalý generálny guvernér Tuvalu (8. októbra 2020).
 8. Sir David Suchet, CBE, anglický herec známy z britskej a svetovej divadelnej scény a taktiež televízie (7. februára 2021).
 9. Veľkovojvodský dom Mecklenburg-Strelitz. Veľkovojvodstvo Mecklenburg-Strelitz bolo územím v severnom Nemecku, ktoré bolo bolo suverénnym štátom až do roku 1918. Súčasnou Hlavou domu Mecklenburg-Strelitz je Jeho Výsosť Borwin, vojvoda z Mecklenburgu (15. apríla 2021).