EN | SK

Queen Elizabeth II in Slovakia Kráľovná Alžbeta II na Slovensku Marek Sobola Nigel Baker

Výstava fotografií: Kráľovná Alžbeta II. na Slovensku

Správa č. 18/2023

Žilina, 28. jún 2023. Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v spolupráci s Mestom Žilina dnes na Námestí Andreja Hlinku v Žiline otvorili výstavu fotografií s názvom „KRÁĽOVNÁ ALŽBETA II. NA SLOVENSKU“. Ide o putovnú výstavu, ktorá pripomína 15. výročie návštevy Jej Veličenstva na Slovensku. Výstavu otvorili britský veľvyslanec Jeho Excelencia Nigel Baker a primátor Žiliny Peter Fiabáne. Na pozvanie Britského veľvyslanectva sa podujatia zúčastnil aj generálny tajomník Servare et Manere.

Servare et Manere, má mnoho aktivít úzko spojených nielen s kráľovnou Alžbetou II., ale aj so Spojeným kráľovstvom. V priebehu rokov 2019 – 2023 združenie zorganizovalo viacero zaujímavých podujatí:

  1. Výsadba Stromu pokoja v Brookwoode spolu s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou (12/2019)
  2. Výsadba úplne prvého stromu Platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. v strednej Európe. Podujatie sa konalo v Žiline pod záštitou Britského veľvyslanectva v Bratislave a za osobnej účasti britského veľvyslanca (11/2021)
  3. Cyklistická štafeta Stromu pokoja za účasti vojnových veteránov britských ozbrojených síl (09/2022)
  4. Výsadba ruže v kultivare ‚Queen Elizabeth‘ na pamiatku kráľovnej Alžbety II. vo Vysokej nad Kysucou (09/2022)
  5. Zriadenie jediného oficiálneho pietneho miesta k úcte pamiatky zomrelej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku (09/2022)
  6. Výsadba Sesterského stromu pri príležitosti Platinového Jubilea Alžbety II. vysadený slovenským veľvyslancom a českou veľvyslankyňou v Brookwoode. Program Queen’s Green Canopy túto výsadbu zaradil aj na oficiálnu mapu (03/2023)
Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Marek Sobola
Zdroj textu: Servare et Manere