EN | SK

Joachim Ernst, Duke of Anhalt_Memorial Medal of Tree of Peace

Mimoriadne ocenenie v projekte Strom pokoja

Žilina/Ballenstedt, 11. január 2021. Slovenské občianske združenie Servare et Manere, ktoré realizuje medzinárodný projekt Strom pokoja (Tree of Peace) in memoriam ocenilo jedným zo svojich najvyšších vyznamenaní vojvodu Joachima Ernesta von Anhalt (11. januára 1901 – 18. februára 1947) z rodu Askáncov. Vojvoda Joachim Ernest bol medzi 13. septembrom a 12. novembrom 1918 posledným anhaltským vojvodom a do svojej smrti hlavou dynastie Askáncov, ktorou je v súčasnosti jeho syn vojvoda Július Eduard von Anhalt. Askánci sú starobylý nemecký šľachtický rod švábsko-franského pôvodu, ktorý do roku 1918 vládol v Anhaltskom vojvodstve. V súčasnosti je jeho územie včlenené do nemeckej Spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko. Vojvodu Joachima Ernesta v januári 1944 (monarchia už bola zrušená) zatkli nacisti a poslali na tri mesiace do koncentračného tábora v Dachau. V septembri 1945 bol opäť zatknutý, tento krát sovietskymi okupačnými silami a prevezený do koncentračného  tábora v Buchenwalde, ktorý sa vtedy nazýval Špeciálny tábor NKVD číslo 2. Sovietska NKVD bola zodpovedná za politické utláčanie počas obdobia stalinizmu a spravovala systém gulagov a táborov nútenej práce.  Podľa sovietskych záznamov zomrelo v tomto špeciálnom tábore celkovo 7 113 osôb. Vojvoda Joachim Ernest tu zomrel vo februári 1947. Až v roku 1992 ho rehabilitovali, kedy ruská Generálna prokuratúra uznala vojvodu na základe preukázanej neviny za obeť politických represií Sovietskeho zväzu.

Joachim Ernest ako bývalá hlava štátu zomrel v koncentračnom tábore ako väzeň. Jeho smrť po druhej svetovej vojne hovorí veľa nielen o hrôzach vojny samotnej, ale aj o bezprostredných následkoch globálnych vojenských konfliktov. Takéto udalosti by sa už nikdy nemali opakovať. Servare et Manere v medzinárodnom projekte Strom pokoja nezabúda na obete globálnych vojenských konfliktov, vrátane obetí ich následkov. Projekt vznikol na príbehu neznámeho slovenského vojaka v roku 2018 a odvtedy bol úspešne implementovaný už v 9 krajinách (vrátane Nemecka) na 2 kontinentoch. Do konca roka 2020 bolo vysadených 15 stromov na rôznych miestach slovenskej, ale aj svetovej histórie. Projekt si pripomína nielen obete z radov bežných vojakov, ale aj obete prírodných a environmentálnych katastrof. Strom pokoja vznikol pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a realizuje sa s láskavou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Projekt tiež oficiálne reprezentuje Slovenskú republiku pod značkou “DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – GOOD IDEA SLOVAKIA”.

Občianske združenie Servare et Manere môže oceniť významné osobnosti, ktoré si vážia mier, slobodu a vzájomné porozumenie a vnímajú dôležitosť činov, ktoré prispievajú k blahu celej ľudskej spoločnosti. Taktiež si ctí tých, ktorí mimoriadne prispeli k šíreniu myšlienok porozumenia medzi ľuďmi a spájaniu národov, či položili život za mier a demokraciu, alebo boli vojnovými obeťami. Pri príležitosti 120. výročia narodenia vojvodu Joachima Ernesta Anhaltského sa Servare et Manere rozhodlo udeliť mu in memoriam Pamätnú medailu Stromu pokoja v špeciálnej triede s rubínmi. Udelením vyznamenania poukazuje na skutočnosť, že koncentračné tábory sa nevyhýbali celému spektru ľudskej spoločnosti – ani bývalým hlavám štátov, nakoľko globálne vojenské konflikty sa tragicky dotýkajú všetkých spoločenských vrstiev obyvateľstva. Vyznamenanie udelené in memoriam bude jeho potomkom odovzdané po upokojení súčasnej pandemickej situácie.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Wikimedia Commons, Servare et Manere
Zdroj textu: Servare et Manere