EN | SK

Tree of Peace_Der Friedensbaum_Marek Sobola_Bad Ischl_Kaiservilla

Článok o Strome pokoja zasadenom v Rakúsku

Viedeň, 13. apríl 2019. V najnovšom čísle magazínu „Ansichten – Pohľady“, ktorý vydávajú Slováci žijúci v Rakúsku, bol publikovaný článok o výsadbe Stromu pokoja v Bad Ischli. Pamätný dub červený (Quercus rubra) – ôsmy zo stromov Strom pokoja, tam vysadil Marek Sobola spolu so svojou matkou Annou Sobolovou a majiteľom Kaiservilly, arcivojvodom Markusom Salvatorom Habsburgom-Lothringenom. Vedľa pamätného stromu osadili kamenný pilier zo slovenského andezitu, na ktorom je vytesaný dátum výsadby a umiestnená medená plaketa s portrétom Ondreja Sobolu, ktorého autorom je sochár Michal Janiga.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Ansichten – Pohľady
Zdroj textu: Marek Sobola