EN | SK

Cintorín vojnový Breznica Slovakia Tree of Peace Romania

Marek Sobola v Breznici reprezentoval Rumunské veľvyslanectvo na Slovensku

Správa č. 12/2023

Breznica, 28. apríla 2023. Cintorín vojnový v Breznici je pohrebiskom rakúsko-uhorských vojakov, ktorí padli v prvej svetovej vojne v rokoch 1914/1915 a je Národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky. Pôvodne sa predpokladalo, že tu bolo pochovaných len 77 vojakov, no výskum ukázal, že je tu pochovaných až 103 obetí. Medzi tu ležiacimi uhorskými vojakmi sú aj Rumuni z oblastí vtedajšieho Uhorska, ktoré sú dnes súčasťou Rumunska. Vojaci padlí na jar 1915 boli prevažne príslušníkmi Pešieho pluku č. 39 (Infanterieregiment Nr. 39, národnostné zloženie: 92% Maďari, 8% ostatní) s doplňovacou oblasťou Debrecín v dnešnom Maďarsku a Pešieho pluku č. 43 (Infanterieregiment Nr. 43, národnostné zloženie: 78% Rumuni, 22% ostatní) s doplňovacou oblasťou Caransebeș v dnešnom Rumunsku. Cintorín v Breznici je jedno z najväčších pohrebísk zriadených na bojiskách na území Slovenska, kde sú pochovaní rumunskí vojaci bojujúci v prvej svetovej vojne. Rumuni boli v tejto oblasti nasadení v údolí rieky Ondava.

Vojnové udalosti sa obce Breznica dotkli už niekoľko týždňov po vypuknutí konfliktu. Už v lete 1914 boli obyvatelia obce svedkami presunu rakúsko-uhorských vojakov na front v Haliči. Netušili, že už čoskoro bojová činnosť zasiahne bezprostredne aj ich obec. Priamym následkom bojov na severovýchodnom Slovensku bola zničená krajina a značné materiálne škody. Na jar 1915 sa v Breznici nachádzala Poľná nemocnica č. 5/7 (Feldlazarett Nr. 5/7). Vo februári a marci 1915 tu vojaci zomierali hlavne na následky zranení utrpených na karpatskom bojisku. Dôležitou pamiatkou zachovanou do dnešných čias, ktorá pripomína hrôzy prvej svetovej vojny v obci, je Vojnový cintorín. Nachádza sa vedľa obecného na cirkevnom pozemku a pozostáva zo 41 hrobov. Z pôvodného zoznamu 77 vojakov bola v novom výskume potvrdená identita 55 mužov. U týchto vojakov máme z viacerých zdrojov potvrdenú identitu a poznáme aj čísla hrobov v ktorých mali byť pochovaní. Celkový počet vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne Breznica vďaka precíznemu výskumu vzrástol na 103. Vojnový cintorín vznikol ešte v čase vojny. V medzivojnovom období zabezpečovala starostlivosť o toto vojnové pohrebisko žandárska stanica v Stropkove. V tom čase došlo iba k miernym úpravám. Pri jeho oprave bol použitý materiál, ktorý tu zostal ešte z čias vojny. V roku 2021 začal nedeštruktívny archeologický výskum lokality, ktorého cieľom je určiť presné hranice vojnového cintorína, prípadne rozmiestnenie hrobov. Prvé geomagnetické merania neboli úspešné. Výskum pokračoval aj v roku 2022 a nadviazala naň celková ideová rekonštrukcia tejto Národnej kultúrnej pamiatky podľa projektu krajinného architekta Mareka Sobolu, generálneho tajomníka Servare et Manere. Spoluautorom návrhu je krajinný architekt Ján Janík.

Slávnosť požehnania obnoveného cintorína začala 28. apríla 2023 o 13:30 hodine kresťanským obradom za asistencie Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem starostu obce Breznica sa podujatia zúčastnil aj primátor Mesta Stropkov a zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Diplomatický zbor reprezentoval konzul Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach pán István Buczkó a pán Marek Sobola, ktorý zastupoval Veľvyslanectvo Rumunska na Slovensku a v mene veľvyslanca Jeho Excelencia pána Cãlina Fabiana prečítal zdravicu a položil veniec k centrálnemu pamätníku na cintoríne.

Vzácna fotografia z prvej svetovej vojny z jari roku 1915 zachytávajúca panoramatický pohľad na Breznicu do údolia Ondavy z južnej strany od pohoria Baranov. Krásne je vidieť hlavnú cestu a popri nej meandre rieky Ondavy, v pozadí vedľa hlavnej cesty na pravej strane Sitníky a ďalej Stropkov.

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Ján Janík / Marek Sobola / Klub vojenskej histórie Beskydy / fotoarchív PhDr. Ľuboslava Šmajdu
Zdroj textu: Klub vojenskej histórie Beskydy / Marek Sobola