EN | SK

Bronze Benemerenti Medal of the Sacred Military Constantinian Order of St George Marek Sobola

Medaila Benemerenti udelená Marekovi Sobolovi
Kingdom_of_the_Two_Sicilies

Taliansko, Neapol, 29. júna 2021 / Spojené kráľovstvo, Teddington, 25. októbra 2021. Marekovi Sobolovi, riaditeľovi Servare et Manere, bola udelená bronzová Medaila Benemerenti (Medaglia Benemerenti) Rádu konštantiniánských rytierov sv. Juraja (taliansky Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio). Vyznamenanie bolo udelené za zásluhy súvisiace s implementáciou medzinárodného Stromu pokoja. Medailu Sobolovi udelila Jeho Kráľovská Výsosť, princ Karol Bourbonský-Oboch Sicílií, Vojvoda z Castra, hlava Franko-neapolskej vetvy kráľovskej dynastie Bourbonovcov – Oboch Sicílií (bývalý vládnuci rod Kráľovstva oboch Sicílií).

Rád konštantiniánských rytierov sv. Juraja je dynastický rytiersky rád rodu Bourbon – Oboch Sicílií doložený už koncom 12. storočia a v súčasnosti je rozdelený do niekoľkých línií. Rád bol potvrdený ako nábožensko-vojenský rád v Pápežskej bule z roku 1718 vďaka jeho pozoruhodnému úspechu pri oslobodzovaní kresťanov na Peloponéze. Popri Zvrchovanom vojenskom špitálnom Ráde sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty je to jediný medzinárodný katolícky rád, ktorý má tento štatút dodnes. Hoci nejde o rytiersky rád pod patronátom Svätej stolice, členstvo v ňom je obmedzené na praktizujúcich katolíkov.

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Servare et Manere
Zdroj textu: Wikipedia, Servare et Manere