EN | SK

Storočnica narodenia rumunského kráľa Michala:
700 km, 14 hodín, 20 pietnych miest a 25 vencov

Slovensko, 25. októbra 2021. Slovenská mimovládna organizácia Servare et Manere, ktorá je zodpovedná za realizáciu medzinárodného projektu Strom pokoja, si dnes pri príležitosti Storočnice narodenia rumunského kráľa Michala I. a tiež pri príležitosti Dňa Rumunských ozbrojených síl pripomenula obete Rumunskej kráľovskej armády. Na konci 2. svetovej vojny sa na oslobodzovaní Slovenska zúčastnilo približne 240.000 až 260.000 Rumunov, ktorí tvorili personál 16 divízií, leteckého zboru, brigády železničného vojska, tankového pluku, ako aj ďalších útvarov. Časť z nich podporovala bojovú činnosť z územia Maďarska. Na Slovensku je pochovaných 10 435 vojakov Rumunskej armády. Z toho je 10 384 pochovaných na Ústrednom vojenskom cintoríne Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene, 36 vojakov našlo miesto posledného odpočinku na cintoríne v Starej Turej a 15 v Trenčianskej Teplej.

Dr. Marek Sobola, riaditeľ Servare et Manere, si položením vencov uctil pamiatku nielen posledného rumunského kráľa Michala I., hlavného veliteľa Rumunskej kráľovskej armády, ale aj pamiatku rumunských hrdinov, ktorí nasadili svoje životy za oslobodenie Slovenska. Kráľ Michal I. zohral kľúčovú úlohu pri prechode Rumunska k Spojencom po roku 1944 a po vynútenej abdikácii strávil desaťročia v exile.

Marek Sobola počas 14 hodín precestoval 700 kilometrov a navštívil všetky známe pietne miesta venované obetiam Rumunskej kráľovskej armády na Slovensku. Na 20 miestach položil presne 25 vencov. Číslo 25 je dnes veľmi symbolické: Kráľ Michal I. sa narodil 25. októbra a dnes je tiež Deň rumunských ozbrojených síl. Navštívené boli tieto mestá a obce:

 1. Obec Temeš, Pamätná tabuľa obetí Slovenského národného povstania (SNP) a 2. svetovej vojny.
 2. Mesto Nemšová, Pamätník rumunských vojakov.
 3. Mesto Trenčianska Teplá. Na katolíckom cintoríne je HROBKA 15 RUMUNSKÝCH VOJAKOV.
 4. Mesto Trenčín, Pamätník vojakov Červenej a Rumunskej armády.
 5. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Pamätník rumunských vojakov.
 6. Mesto Stará Turá, Pamätník rumunských vojakov. Na katolíckom cintoríne je HROBKA 36 RUMUNSKÝCH VOJAKOV.
 7. Mesto Piešťany, Pamätník rumunských vojakov.
 8. Mesto Žarnovica, Pamätník rumunských vojakov.
 9. Mesto Banská Štiavnica, Počúvadlianske jazero. Pamätník obetí 2. svetovej vojny.
 10. Mesto Krupina, Pamätná tabuľa rumunských vojakov.
 11. Obec Senohrad, Pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny a rumunských vojakov.
 12. Obec Pliešovce, Hrob vojakov Rumunskej armády. Telá rumunských vojakov neskôr previezli na cintorín vo Zvolene.
 13. Obec Sása, Pamätník obetí 2. svetovej vojny a vojakov Červenej a Rumunskej armády.
 14. Mesto Zvolen, Ústredný vojenský cintorín Rumunskej kráľovskej armády, HROB 10 384 RUMUNSKÝCH VOJAKOV. Dva vence boli symbolicky položené aj pre Pamätníky v meste Lučenec a obci Gemerská Poloma.
 15. Obec Korytárky, Pamätná tabuľa rumunských vojakov.
 16. Brezno, Pamätná tabuľa rumunských vojakov.
 17. Horná Lehota, Pamätník obetí 1. svetovej vojny, 2. svetovej vojny a SNP. Veniec bol symbolicky položený aj za Pamätník v obci Ľubietová.
 18. Poniky, Pamätník rumunských vojakov. Veniec bol symbolicky položený aj pre Pamätník v obci Počúvadlo.
 19. Banská Bystrica, Pamätná tabuľa rumunských vojakov, Stará radnica.
 20. Banská Bystrica, Pamätník Červenej a Rumunskej armády. Veniec bol symbolicky položený aj pre Pamätník v obci Valaská.

 

Storočnica narodenia rumunského kráľa Michala I. sa koná pod oficiálnou záštitou Rumunskej kráľovskej rodiny a bude pokračovať 9. novembra 2021 zasadením Stromu pokoja na Ústrednom vojenskom cintoríne Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene.

Romanian Royal Family auspices Tree of Peace

Ďakujeme rumunským hrdinom!
Česť ich pamiatke!

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Lukáš Macek
Zdroj textu: Servare et Manere