EN | SK

Daniel Petrescu Memorial Medal of Tree of Peace Marek Sobola Servare et Manere

Náčelníkovi Generálneho štábu Rumunska bolo udelené vysoké vyznamenanie Servare et Manere

Bukurešť, 28. december 2022. Servare et Manere, združenie so špeciálnym konzultatívnym štatútom pri ECOSOC OSN a ktoré realizuje medzinárodný projekt Strom pokoja, dnes v Bukurešti ocenilo jedným zo svojich najvyšších vyznamenaní generála Daniela Petrescu, náčelníka Generálneho štábu Rumunských ozbrojených síl. Servare et Manere najmä v rámci medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja oceňuje významné osobnosti, ktoré si vážia mier, slobodu a vzájomné porozumenie a vnímajú dôležitosť činov, ktoré prispievajú k blahu celej ľudskej spoločnosti. Vyznamenanie dnes na pôde Ministerstva obrany Rumunska (Ministerul Apărării Naționale — MApN) odovzdal náčelníkovi Generálneho štábu Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere. Pamätná medaila v špeciálnej triede bola udelená za zásluhy o rozvoj a implementáciu myšlienok Stromu pokoja v Rumunsku, ako aj za generálove zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi.

Generálovi Petrescu bola udelená Pamätná medaila Stromu pokoja v špeciálnej triede s rubínmi. Táto trieda bola vysokému vojenskému dôstojníkovi udelená po prvý krát v histórii udeľovania ocenení Servare et Manere. Odovzdanie pamätnej medaily bolo formálnym ukončením Cyklistickej štafety Stromu pokoja, ktorá začala 17. Septembra 2022 vo Zvolene a zúčastnili sa jej cyklisti z Rumunska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva. Cyklisti prešli viac ako 1000 kilometrov cez tri štáty. Štafeta bola ukončená 21. septembra 2022, kedy bol v Bukurešti pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru (International Day of Peace) vysadený Strom pokoja. Na výsadbe sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rumunsku pán Karol Mistrík a Jeho Kráľovská Výsosť princ Radu Rumunský, ako reprezentant Rumunskej kráľovskej rodiny. Vyznamenanie bolo odovzdané v prítomnosti majora Gabriela Iona PMSP, priameho účastníka Cyklistickej štafety Stromu pokoja a laureáta Pamätnej medaily Stromu pokoja.

Medzinárodný projekt Strom pokoja vznikol na Slovensku pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a realizuje sa s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Projekt oficiálne reprezentuje Slovenskú republiku pod značkou “DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – GOOD IDEA SLOVAKIA”.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Alexandru Badea
Zdroj textu: Servare et Manere