EN | SK

Vojenský cintorín zvolen Servare et Manere

Deň rumunských ozbrojených síl

Zvolen, 25. októbra 2022. Generálny tajomník Servare et Manere si dnes položením venca uctil pamiatku rumunských vojakov na Ústrednom vojenskom cintoríne Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene. Pietna spomienka na padlých rumunských vojakov pri príležitosti Dňa rumunských ozbrojených síl sa začala dnes popoludní a jej súčasťou bola aj krátka bohoslužba, ktorú za padlých vojakov odslúžil vojenský duchovný. Deň rumunských ozbrojených síl je zároveň výročím narodenia posledného rumunského kráľa. Generálny tajomník položil veniec aj na počesť Jeho Veličenstva Michala I. a zapálil sviecu pri Pamätnom stĺpe Stromu pokoja, ktorý bol zasadený v roku 2021 pri príležitosti stého výročia narodenia kráľa Michala I.

Na konci 2. svetovej vojny sa na oslobodzovaní Slovenska zúčastnilo približne 240.000 až 260.000 Rumunov, ktorí tvorili personál 16 divízií, leteckého zboru, brigády železničného vojska, tankového pluku, ako aj ďalších útvarov. Časť z nich podporovala bojovú činnosť z územia Maďarska. Na Slovensku je pochovaných 10 435 vojakov Rumunskej armády. Z toho je 10 384 pochovaných na Ústrednom vojenskom cintoríne Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene, 36 vojakov našlo miesto posledného odpočinku na cintoríne v Starej Turej a 15 v Trenčianskej Teplej.

Dr. Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere, si položením vencov uctil pamiatku nielen posledného rumunského kráľa Michala I., hlavného veliteľa Rumunskej kráľovskej armády, ale aj pamiatku rumunských hrdinov, ktorí nasadili svoje životy za oslobodenie Slovenska. Kráľ Michal I. zohral kľúčovú úlohu pri prechode Rumunska k Spojencom po roku 1944 a po vynútenej abdikácii strávil desaťročia v exile.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Daniel Marec
Zdroj textu: Servare et Manere / Ambasada Romaniei la Bratislava