EN | SK

Albero della pace in Italia Servare et Manere Tree of Peace

Prvý Strom pokoja v Taliansku

Follina, Taliansko, 9. Október 2022. Dnes bol pri Pamätníku rakúsko-uhorských vojakov v mestečku Follina vysadený už 31. Strom pokoja. Výsadbový ceremoniál bol súčasťou medzinárodného podujatia s názvom „Spomienka na padlých vojakov a občianske obete všetkých národností a všetkých vojen“. Tradičnú spomienku sa podarilo uskutočniť po dvoch rokoch pandémie, čo slávnosti pridalo na výnimočnosti.  Hlavným organizátorom bol Výbor pre Rakúsko-uhorský pamätník vo Folline (Comitato per il Sacrario Austro-Ungarico di Follina) v spolupráci s Obcou Follina, Rakúskym Čiernym krížom (Österreichisches Schwarzes Kreuz), Follinským oddielom Talianskej národnej asociácie delostrelectva (Sezione Artiglieri di Follina) a skupinami Alpínov z Folliny a Valmarena. Celé podujatie podporilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme. Okrem miestnych autorít a pani Karly Wursterovej, veľvyslankyne Slovenskej republiky v Taliansku, San Maríne a na Malte, sa slávnostnej spomienkovej slávnosti zúčastnil aj veľvyslanec Ukrajiny, generálny konzul Českej republiky, zástupca Slovinského veľvyslanectva a reprezentanti Rakúskeho Čierneho kríža. Pri Pamätníku rakúsko-uhorských vojakov je pochovaných aj približne 50 vojakov slovenského pôvodu. O novú a dôstojnú podobu pamätníka sa postaral Výbor pre Rakúsko-uhorský pamätník vo Folline ktorú inicioval pán Marcello Tomasi, prezident výboru. V areáli pamätníka bol v roku 2008 inštalovaný pamätný kameň venovaný Slovákom padlým v Prvej svetovej vojne v oblasti okolo rieky Piava.

Podujatie začalo pri Pamätníku „Le Crode della Storia“ vztýčením národných vlajok Talianska, Rakúska a Slovenska za znenia hymien všetkých troch krajín. Po ich vztýčení zazneli aj štátne hymny Ukrajiny, Česka a Slovinska na počesť veľvyslanca Ukrajiny, generálneho konzula Českej republiky a splnomocneného ministra Slovinska. Následne sa sformoval pochod vlajkonosičov a pozvaných hostí k Vojenskému pamätníku a cintorínu, kde prejavmi organizátorov a diplomatov začal hlavný program. Počas slávnostného ceremoniálu položila veľvyslankyňa Karla Wursterová k vojenskému pamätníku vavrínový veniec a vo svojom prejave poďakovala všetkým aktérom, ktorí sa podieľajú na zachovaní pamiatky padlých vojakov. Zdôraznila tiež potrebu ochrany mieru na celom svete a apelovala na čo najrýchlejšie ukončenie ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Svojho ukrajinského kolegu uistila o silnej podpore jeho krajiny zo strany Slovenska. Podujatie pokračovalo ekumenickou bohoslužbou predstaviteľmi náboženstiev, ktoré vyznávali padlí vojaci pochovaní na Vojenskom cintoríne vo Folline. „Od posledného podujatia v roku 2019 prišlo do našich životov množstvo udalostí, ktoré šokovali svet: pandémia, ktorá nás ešte neopustila, vojna v Európe, politické, ekonomické a sociálne dôsledky, ktorých rozsah a dopad stále nepoznáme. Tieto tri roky hlboko zmenili aj medziľudské vzťahy a priniesli napäté situácie. Dúfame však, že vzdialená budúcnosť nám opäť prinesie mier, zdravie a pokoj“, povedal Marcello Tomasi, prezident Výboru pre Rakúsko-Uhorský pamätník vo Folline a hlavný organizátor pietneho aktu.

Slávnostný ceremoniál ukončila symbolická výsadba lipy malolistej (Tilia cordata) a odhalenie pamätného piliera s plaketou iniciatívy. Korene stromu boli symbolicky posypané pôdou z Mohyly Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kde po tragickej smrti odpočíva spoluzakladateľ Československých légií spolu s jeho talianskou posádkou. Tento akt ešte viac umocnil prepojenie spoločnej histórie Talianska a Slovenska. Účastníkom sa pri Strome pokoja prihovoril aj Dr. Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere. Podujatie vo Folline bolo podnetom k zamysleniu nad hrôzami vojny a veľkou hodnotou mieru a tiež o potrebe každého z nás venovať sa pokoju. V súčasnosti je nesmierne dôležité spolunažívanie všetkých národov sveta, dialóg, tolerancia a vzájomné porozumenie s rešpektom k životnému prostrediu. Počas spoločenskej časti podujatia oznámil generálny tajomník Servare et Manere nomináciu pána Marcella Tomasiho na Pamätnú medailu Stromu pokoja, vysoké vyznamenanie Servare et Manere, za jeho zásluhy o uchovávanie historickej pamäte a neustálu prezentáciu hodnôt priateľstva a porozumenia medzi národmi.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Servare et Manere
Zdroj textu: Slovenské veľvyslanectvo v Taliansku / Ambasciata slovacca in Italia, Comitato per il Sacrario Austro-Ungarico di Follina