EN | SK

GOOD IDEA SLOVAKIA

DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – NÁPADY ZO SLOVENSKA

Bratislava 16. máj 2019. Medzinárodný projekt Strom pokoja získal od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky licenciu na oficiálnu prezentáciu Slovenska pod značkou „DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – NÁPADY ZO SLOVENSKA“. Úloha zabezpečiť jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí vyplynula Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 a z tzv. kompetenčného zákona (Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy). Proces tvorby a implementácie „značky Slovensko“ (tzv. branding SR) je súčasťou plnenia tejto úlohy. Proces budovania značky krajiny sa zameriava na identifikovanie príťažlivých, dôveryhodných komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, s ktorými sa stotožní domáca verejnosť, a ktoré po ich uvedení do prezentačnej praxe štátu pomôžu pri vytváraní pozitívneho imidžu v zahraničí. Ambíciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je, v spolupráci s ďalšími rezortmi, nadviazať na vytvorenie „značky Slovensko“ návrhom koherentných vládnych politík, ktoré pretavia jednotlivé posolstvá novej značky do podoby konkrétnych, praktických opatrení v jednotlivých oblastiach domácej a zahraničnej politiky SR.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
Zdroj textu: Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic