EN | SK

Her Excellency the Honourable Margaret Beazley

Guvernérka Nového Južného Walesu prevzala ocenenie Servare et Manere

Sydney, 23. júna 2022. Dnes vo Vládnom dome Nového Južného Walesu odovzdal Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere, vysoké vyznamenanie tejto organizácie Jej Excelencii, ctihodnej Margaret Beazley, guvernérke Nového Južného Walesu. V mene guvernérky Pamätnú medailu Stromu pokoja v špeciálnej triede s rubínmi prevzal pán Christopher Sullivan, úradujúci oficiálny tajomník.

Pri realizácii projektu si Servare et Manere všíma aj významné osobnosti z celého sveta, ktoré svojimi záslužnými činmi prispievajú k upevňovaniu mieru a ochrane prírody a jej zdrojov. Jej Excelencia, ctihodná Margaret Beazley, guvernérka Nového Južného Walesu, je jednou z najvýznamnejších osobností, ktoré prispievajú k iniciatívam smerujúcim k zvyšovaniu úrovne priateľstva medzi národmi.

Prevzatie tohto ocenenia je pre Servare et Manere veľkou cťou, ktoré touto cestou vyjadruje vďaku slovenskému veľvyslancovi v Austrálii, pánovi Tomášovi Ferkovi, za láskavú pomoc.

 

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Lukáš Macek, Government House
Zdroj textu: Servare et Manere