EN | SK

Grand Ducal House of Mecklenburg-Strelitz_Tree fo Peace_Friend of Peace

Veľkovojvodský dom Mecklenburg-Strelitz sa stal novým Priateľom mieru
Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz Tree of Peace Servare er Manere flag

Žilina 15. apríl 2021. Občianske združenie Servare et Manere s potešením oznamuje, že Veľkovojvodský dom Mecklenburg-Strelitz sa stal novým Priateľom mieru v našom medzinárodnom projekte Strom mieru. Veľkovojvodstvo Mecklenburg-Strelitz bolo územím v severnom Nemecku, ktoré bolo bolo suverénnym štátom až do roku 1918. Súčasnou Hlavou domu Mecklenburg-Strelitz je Jeho Výsosť Borwin, vojvoda z Mecklenburgu. Predstavitelia Domu si ctia filozofické myšlienky založené na neustálom hľadaní mieru.

Priateľ mieru je čestný titul a čestné uznanie, získaním ktorého osobnosti, alebo organizácie vyjadrujú podporu medzinárodnému projektu Strom mieru v krajine svojho narodenia a tiež podporu mieru všeobecne. Naša mimovládna organizácia sa snaží osloviť vplyvné osobnosti a organizácie z celého spektra spoločnosti v globálnom meradle.

Projekt Strom mieru v súčasnosti naberá ďalší rozmer. Všetci by sme sa mali správať zodpovedne k súčasnej globálnej situácii. Náš strom nie je len Stromom pokoja, ale aj Stromom porozumenia – Stromom života. V súčasnosti si oveľa viac uvedomujeme dôležitosť čistého životného prostredia. Výsadbou stromov môžeme medzinárodne upriamiť pozornosť na krehkosť prírody. Okrem obetí vojen dnes čoraz viac čelíme rôznym prírodným katastrofám vrátane epidémií, ktorých počet obetí možno počítať na tisíce, možno desaťtisíce. Nemôžeme zabudnúť ani na obete súčasnej pandémie COVID-19. Náš projekt je zároveň poctou aj týmto ľuďom.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: www.mecklenburg-strelitz.org
Zdroj textu: Servare et Manere