EN | SK

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Pavol Žigo Macedonian Academy of Sciences and Arts

Odovzdanie medzinárodného ocenenia Macedónskej akadémie vied a umení prof. Žigovi

Bratislava, 14. decembra 2022. Marek Sobola sa dnes na pôde Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied zúčastnil odovzdania Medzinárodnej ceny Blaže Koneskiho (МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА БЛАЖ КОНЕСКИ) prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc. Mimoriadne uznanie Macedónskej akadémie vied a umení laureátovi odovzdal pán Henrik Markuš, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Severnom Macedónsku. Macedónska akadémia vied a umení toto vyznamenanie prof. Žigovi udelila za pozoruhodný príspevok k rozvoju vedy, kultúry a umenia Severného Macedónska. Ocenenie je pomenované po Blaže Koneskim, macedónskom básnikovi, spisovateľovi, ktorý bol taktiež literárnym prekladateľom a lingvistickým učencom. Bol autorom základných diel macedónskeho jazyka a definoval jeho gramatiku, slovník a históriu.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Servare et Manere
Zdroj textu: Servare et Manere