EN | SK

His Majesty Tsar Simeon II of the Bulgarians Marek Sobola Servare et Manere

Posledný bulharský cár sa stal laureátom
najvyššieho vyznamenania Servare et Manere

Správa č. 27/2023

Palác Vrana, Sofia, 11. októbra 2023. Generálny tajomník a zakladateľ slovenskej mimovládnej organizácie Servare et Manere dnes Jeho Veličenstvu cárovi Bulharov Simeonovi II. odovzdal najvyššie vyznamenanie Servare et Manere. Udelením Pamätnej plakety Stromu pokoja, Servare et Manere vyjadruje svoje najvyššie poďakovanie významným osobnostiam, vládnym a mimovládnym organizáciám, ktoré sa nesmierne zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia, priateľstva a jednoty medzi národmi. Počas vzájomného srdečného stretnutia sa obaja aktéri dotkli viacerých kultúrno-spoločenských tém, ako aj prepojenia Slovenska a Bulharska. Obe krajiny tento rok oslavujú 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov.

Marek Sobola priniesol Jeho Veličenstvu ako dar aj strom – buk lesný (Fagus sylvatica), ktorý vyrástol na Slovensku na pozemku rodiny Sobolovej v obci Lalinok, ktorá je dnes miestnou časťou obce Divinka pri Žiline. Je to veľká symbolika nielen spojenia Bulharskej kráľovskej rodiny a Slovenska, ale tento strom symbolizuje aj Ondreja Sobolu, na ktorého skutočnom tragickom príbehu jeho pravnuk založil medzinárodnú iniciatívu Strom pokoja.

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Yavor Kirilov
Zdroj textu: Servare et Manere