EN | SK

Marek Sobola Honorary consul of Romania to Slovakia

Marek Sobola bol vymenovaný za honorárneho konzula Rumunska na Slovensku

Správa č. 19/2023

Bukurešť/Bratislava, jún 2023. Na návrh mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rumunska na Slovensku Jeho Excelencie Călina Fabiana a na žiadosť Ministerstva zahraničných vecí Rumunska, bol pán Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere, vymenovaný za honorárneho konzula Rumunska v Slovenskej republike. Konzulárny patent vydalo Ministerstvo zahraničných vecí Rumunska 14. júna 2023 a exequatur (súhlas prijímajúcej krajiny), podpísal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22. júna 2023. Sídlom konzulátu je Žilina s pôsobnosťou a kompetenciami v Žilinskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Marek Sobola bude zastupovať záujmy Rumunska na území oboch regiónov a rozvíjať najmä ekonomickú a kultúrnu diplomaciu. Prvé kroky novovymenovaného honorárneho konzula viedli na rumunské veľvyslanectvo v Bratislave.

Pre zaujímavosť, podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 žije v Rumunsku až 10 232 Slovákov. Honorárny konzul plánuje rozvíjať bilaterálne vzťahy aj v tejto oblasti. Marek Sobola vďaka medzinárodnej iniciatíve Strom pokoja dlhodobo spolupracuje s významnými rumunskými partnermi a propaguje rumunskú kultúru a históriu na Slovensku. Okrem rumunského veľvyslanectva v Bratislave spolupracuje aj s rumunskou kráľovskou rodinou a rumunskými ozbrojenými silami.

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zdroj textu: Honorárny konzulát Rumunska na Slovensku