EN | SK

Friedesbaum Liechtenstein Tree of Peace Marek Sobola Strom Pokoja Marek Sobola

Inaugurácia Stromu pokoja v Lichtenštajnsku

Lichtenštajnsko, Schaan, 4. jún 2021. Pred rokom bol aj v Lichtenštajnsku vysadený jeden zo Stromov pokoja. Z dôvodu vtedajších prísnych opatrení týkajúcich sa rozšírenia koronavírusu COVID-19, bol strom v záhrade Alpského domu a ústredí Medzinárodnej komisie pre ochranu Álp (CIPRA International), nášho partnera, vysadený na diaľku s prísľubom neskoršej slávnostnej inaugurácie. O získanie CIPRA International sa veľmi zaslúžila vtedajšia veľvyslankyňa Slovenska vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku, pani Andrea Elscheková Matisová. Dnes, rok po výsadbe sme slávnostným otvorením zrekonštruovaného Alpského domu (Netzwerkstatt Alpen) a odhalením pamätného piliera, uviedli Strom pokoja úspešne do života.

Podujatia sa za prísnych podmienok zúčastnilo niekoľko významných hostí. Slávnostnú inauguráciu poctila svojou účasťou pani Sabine Monauni, podpredsedníčka vlády Lichtenštajnska a zároveň ministerka vnútra, hospodárstva a životného prostredia Lichtenštajnska. Slovenskú republiku okrem zakladateľa Stromu pokoja Mareka Sobolu a členov Servare et Manere zastupoval aj pán Alexander Micovčin, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. Lichtenštajnskú diplomaciu zastupovala pani Doris Frick, veľvyslankyňa Lichtenštajnského kniežatstva v Berne. Medzinárodnú komisiu CIPRA reprezentovala jej prezidentka, pani Katharina Conradin a pán Kaspar Schuler, riaditeľ CIPRA International. Švajčiarske predsedníctvo Alpského dohovoru reprezentovala pani Silvia Jost a podujatia sa zúčastnil aj starosta obce Schaan, pán Daniel Hilti.

Po predstavení a slávnostnom otvorení Alpského domu sa prítomným prihovorili Kaspar Schuler, Alexander Micovčin a Marek Sobola, riaditeľ Servare et Manere, ktoré je zodpovedné za realizáciu medzinárodného Stromu pokoja. Marek Sobola po svojom príhovore udelil CIPRA International Pamätnú medailu Stromu pokoja, vysoké vyznamenanie Servare et Manere, ktoré bolo udelené organizácii vôbec po prvý krát. Vyznamenanie za zásluhy o ochranu životného prostredia, osvetu ekológie a príspevok k mieru v mene CIPRA International z jeho rúk prevzal Kaspar Schuler. Následne podpredsedníčka vlády a ministerka vnútra spolu so slovenským veľvyslancom odhalili pamätný pilier Stromu pokoja. Potom všetci významní prítomní hostia spoločne zaliali pamätný strom ako symbol spolupráce, integrácie a porozumenia medzi národmi.

O evente už na druhý deň informovali celoštátne noviny Liechtensteiner Volksblatt, najstarší denník v Lichtenštajnsku, ktorého redakcia sa nachádza v Schaane a vychádza v náklade 9 000 výtlačkov.

Autor textu/správy: Marek Sobola / 1 FL TV
Zdroj fotografie: Marek Sobola, Paul Trummer
Zdroj textu: Liechtensteiner Volksblatt / Servare et Manere