EN | SK

Mirjana Spoljaric Egger President of the International Committee of the Red Cross Marek Sobola Dušan Matulay

Medzinárodnému výboru Červeného kríža bolo udelené najvyššie vyznamenanie Servare et Manere
ICRC Flag_of_the_Red_Cross Servare et Manere

Správa č. 13/2023

Ženeva, 2. mája 2023. Generálny tajomník a zakladateľ Servare et Manere, pán Marek Sobola dnes v prítomnosti stáleho predstaviteľa Slovenska pri Úradovni Organizácie Spojených národov v Ženeve, veľvyslanca Dušana Matulaya, odovzdal najvyššie ocenenie Servare et Manere Medzinárodnému výboru Červeného kríža v Ženeve. Pamätnú plaketu Stromu pokoja v mene Červeného kríža prevzala prezidentka Mirjana Spoljaric Egger. Vyznamenanie bolo organizácii udelené za mimoriadne zásluhy a za pomoc pri vyhľadávaní, spravovaní a archivácii údajov o vojnových, ako aj o civilných obetiach vojnových konfliktov. Archív pomáha preživším pri získavaní poznatkov o identite ich predkov, ktorí bojovali vo vojnových konfliktoch, ale zároveň pomáha hľadať ich príbuzných, ktorý museli utiecť pred vojnovými nepokojmi či prírodnými katastrofami. Našu pozornosť si zaslúžia aj súčasné aktivity MVČK zamerané na humanitárnu pomoc v oblastiach postihnutých súčasnými vojnovými a prírodnými nepokojmi. Vyznamenanie bolo udelené v roku 30. výročia nadviazania oficiálnych vzťahov medzi MVČK a Slovenskou republikou, ako aj pri príležitosti 160. výročia formovania MVČK.

Udelením Pamätnej plakety Stromu pokoja, Servare et Manere vyjadruje najvyššie poďakovanie významným osobnostiam, vládnym a mimovládnym organizáciám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia a jednoty medzi národmi. Ide o vôbec prvé udelenie najvyššieho vyznamenania Servare et Manere medzinárodnej organizácii. Prezidentka Spoljaric v závere stretnutia poďakovala za podporu cieľov a aktivít Medzinárodného výboru Červeného kríža zo strany Servare et Manere a Slovenskej republiky.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Marek Sobola / Torbjörn Jörgensen / Richard Galbavý
Zdroj textu: Servare et Manere