EN | SK

Marek Sobola Australian Embassy and Permanent Mission to the United Nations Vienna Brittany Clarke

Stretnutie so zástupcami Austrálskeho veľvyslanectva a Stálej misie pri OSN vo Viedni

Bratislava, 6. decembra 2022. Dr. Marek Sobola sa dnes stretol s pani Brittany Clarke, prvou tajomníčkou a vedúcou veľvyslanectva pre verejnú diplomaciu a pani Nadou Muster, politickou referentkou z Austrálskeho veľvyslanectva a stálej misie pri OSN vo Viedni. Generálny tajomník Servare et Manere predstavil nielen aktivity tohto združenia, ale najmä nedávnu expedíciu mimovládnej organizácie okolo sveta s osobitným zameraním na región Oceánie.

Cesta mapovala pobyt a vedeckú prácu generála Milana Rastislava Štefánika v tejto oblasti. Počas expedície pribudol na Svetovú mapu mieru tiež ďalší kontinent – Austrália. Strom pokoja bol zasadený v areáli Školy sv. Ignáca v Sydney, neďaleko malej hvezdárne, z ktorej Štefánik pozoroval oblohu južnej pologule. Diskusia otvorila viacero tém, okrem iného obojstranný záujem o budúcu spoluprácu medzi Servare et Manere a Austrálskym veľvyslanectvom a stálou misiou pri OSN v Rakúsku.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Nada Muster
Zdroj textu: Servare et Manere