EN | SK

Spomienkové podujatie v Moskve k 110. výročiu začiatku prvej svetovej vojny

Správa č. 06/2024

Moskva 27. jún 2024 – Deň pred 110. výročím atentátu na následníka rakúsko-uhorského trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku v Sarajeve, usporiadalo slovenské veľvyslanectvo v Moskve spomienkové podujatie v priestoroch Slovenského inštitútu.

Hostia z diplomatického zboru, akademických, kultúrnych a cirkevných kruhov Ruska sa oboznámili s výstavou, ktorú na tému Slovensko a prvá svetová vojna pripravilo MZVEZ SR. Medzi vzácnymi hosťami, ktorí prijali pozvanie na podujatie boli početní veľvyslanci a diplomati zodpovední za kultúru, veľkoknieža Georgij Michajlovič Romanov, pravoslávny biskup istrinský Serafim (Ameľčenkov), riaditeľ Domu ruského zahraničia Viktor Moskvin, vedeckí pracovníci a študenti, zaoberajúci sa Slovenskom a strednou Európou.

Musíme si pripomínať aj tragické dejinné udalosti, aby ľudstvo aktívnejšie vystupovalo za mier, proti vojnovým konfliktom, zvlášť v dnešných časoch agresií“, pripomenul v príhovore slovenský veľvyslanec v Rusku Ľubomír Rehák. „Násilná smrť nášho korunného princa sa o mesiac neskôr, 28. júla 1914 stala zámienkou na rozpútanie Veľkej vojny, ktorá viac ako štyri roky pustošila Európu a ďalšie kontinenty. V dôsledku vojny sa rozpadli veľké ríše a vznikli nové štáty – demokracie aj diktatúry“.

Veľvyslanec ocenil slovenskú mimovládnu iniciatívu Strom pokoja, ktorú sám podporuje a ktorá výsadbou stromov na symbolických miestach kultivuje spomienku na obete prvej svetovej vojny a ostatných ozbrojených konfliktov vo svete, šíriac myšlienky mieru a porozumenia medzi národmi.

Na podnet predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska v Moskve archimandrita Serafima (Šemiatovského) bola súčasťou podujatia aj premiérová vernisáž monumentálneho obrazu Zničenie prvého sveta. Pôsobivý 7-metrový obraz na starozákonný motív Veľkej potopy namaľoval člen Zväzu ruských výtvarníkov Nikolaj Anochin a tematicky vhodne doplnil výročie Veľkej vojny.

Po odhalení obrazu sa k slovenskému veľvyslancovi pripojil maliar N. Anochin, veľvyslankyne Ghany, Spojených štátov amerických ako aj chargé d´affaires Džibuti a v slovenčine, ruštine a angličtine zarecitovali verše z Krvavých sonetov, protivojnového veľdiela slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava z roku 1914.

V rámci spomienkového programu vystúpili talentovaní mladí hudobníci – súrodenci Tretiakovovci s dielami Schuberta, Brahmsa a Liszta. Prehliadku výstavy sprevádzalo aj mládežnícke kvarteto s dielami klasickej hudby.

Autor textu/správy: Ľubomír Rehák
Zdroj fotografie: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve, HISTORY: A&E Television Networks, LLC.
Zdroj textu: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve