EN | SK

Queen Elizabeth II Servare et Manere

Spomienka na Jej Veličenstvo Kráľovnú Alžbetu II.

Žilina, 9. septembra 2022. Stromy sú pre Servare et Manere prostriedkom, ktorým je možné vyjadriť mnohé myšlienky a pripomenúť si významné udalosti. V oblasti medzinárodných vzťahov ide o jeden z nástrojov kultúrnej diplomacie. V Žiline, ako jedinom meste na Slovensku, rastie v Parku Carla Gustava Swenssona strom Platinového Jubilea Jej Veličenstva. Výsadbu stromu iniciovalo Servare et Manere. Včera sme sa dozvedeli smutnú správu o smrti Kráľovnej Alžbety II. a preto v Žiline vzniklo pietne miesto k ucteniu kráľovnej práve v tomto parku pri kráľovninom pamätnom strome. Ide o miesto spojené s Jej Veličenstvom nielen prostredníctvom jubilejného stromu, ale tiež oficiálnej záštity Britského veľvyslanectva v Bratislave nad jeho výsadbou.

Tento strom k príležitosti Platinového jubilea historickej doby vlády Kráľovnej Alžbety II. osobne 3. novembra 2021 vysadil Jeho Excelencia Nigel Marcus Baker OBE MVO, britský veľvyslanec na Slovensku spolu s autormi Swenssonovho pamätníka Marekom Sobolom (generálnym tajomníkom Servare et Manere) a Michalom Janigom. Primátor Žiliny Peter Fiabáne sa tiež zúčastnil výsadby, ktorá sa inšpirovala oficiálnym programom s názvom “The Queen’s Green Canopy (QGC)”. Išlo o jedinečnú iniciatívu výsadby stromov vytvorenej pri príležitosti Platinového jubilea Jej Veličenstva v roku 2022, ktorá pozývala ľudí z celého Spojeného kráľovstva, aby „Zasadili strom k jubileu“. S výsadbou sa začalo v októbri 2021, pokračovalo sa až do marca 2022.

Stromom Platinového jubilea Kráľovnej Alžbety II. je dub letný (Quercus robur), známy aj ako anglický dub, a nebol vybraný náhodne. Ide predovšetkým o dlhoveký strom a štylizovaný dub predstavuje aj logo programu QGC. Kvôli štíhlemu vzrastu a exkluzívnemu dizajnu bol zvolený stĺpovitý kultivar ‘Fastigiata’. Všetky tieto skutočnosti urobili výsadbu v Žiline jedinečnou a neopakovateľnou. Išlo o prvý strom vysadený k Platinovému jubileu na Slovensku. O pietnom mieste a spomienke informovali tiež národné aj lokálne médiá.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Marek Sobola / Lukáš Macek / Chris Levine, Jersey Heritage Trust
Zdroj textu: Servare et Manere