EN | SK

Michael Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach Tree of Peace Memorial Medal Marek Sobola

Princ Michael Saxe-Weimar-Eisenach je ďalším lauretátom mierového ocenenia

Eisenach, Hrad Wartburg, 12. máj 2022. Servare et Manere na zasadnutí koncom minulého roka rozhodlo o ocenení Jeho Kráľovskej Výsosti Princa Michaela Saxe-Weimar-Eisenacha. Princ Michael patrí k popredným osobnostiam, ktorí sa venujú záchrane a zachovávaniu historických hodnôt a kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie a sú tiež nositeľmi tradícií. Princ je súčasnou Hlavou veľkovojvodského rodu Saxe-Weimar-Eisenach, ako aj Hlavou rodu Wettinovcov. Je to dynastia nemeckých grófov, vojvodov, kniežat-kurfirstov a kráľov, ktorá kedysi vládla územiam v dnešných spolkových krajinách Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko. Dynastia je jednou z najstarších v Európe.

Koncom minulého roka Princ oslavoval významné životné jubileum a preto mu bola k príležitosti jeho 75. narodenín udelená Pamätná medaila Stromu pokoja v Špeciálnej triede s rubínmi, jedno z našich najvyšších ocenení. Ocenenie bolo odovzdané v areáli hradu Wartburg, ktorý zohrával v dejinách Európy významnú úlohu a aj preto bol v roku 1999 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Michael Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach Tree of Peace Memorial Medal

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Anna Sobolová
Zdroj textu: Servare et Manere, Wikipedia