Marek Sobola

Marek Sobola sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik, ktorý v súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 doktorandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. 

Marek Sobola je tiež heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike. Od roku 2011 je členom Slovenskej komory architektov. Od roku 2017 je členom Liturgickej komisie Žilinskej rímskokatolíckej diecézy a je tiež členom Vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci, členom Rady Biskupskej konferencie Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru. Od roku 2020 je členom Novozélandskej heraldickej spoločnosti a britskej Spoločnosti pre výskum radov a medailí. Marek v roku 2018 založil projekt „Strom pokoja“. Od roku 2010 je hlavným predstaviteľom občianskeho združenia Servare et Manere, a od roku 2023 zastáva funkciu Honorárneho konzula Rumunska v Slovenskej republike.

Ocenenia

  • Medalia_Regală_pentru_Loialitate Rumunská kráľovská rodina: Kráľovská medaila za vernosť (Medalia Regală pentru Loialitate), prvý slovenský laureát.
  • Sacred_Military_Constantinian_Order_of_Saint_George Franko-neapolská vetva kráľovskej dynastie Bourbonovcov – Oboch Sicílií: Rád konštantiniánských rytierov sv. Juraja, bronzová Medaila Benemerenti.
  • Императорская_медаль_В_память_100-летия_Великой_войны_1914-1918_гг Dynastia Romanovcov: Cisárska pamätná medaila „Na pamiatku 100. výročia veľkej vojny, 1914-1918“ udelená za zásluhy o zachovanie pamiatky na vojakov prvej svetovej vojny v projekte Strom pokoja. Poznámka: v súčasnosti nenosená.
  • Ministerstvo kultúry SR, súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017: Čestné uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.
  • Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, súťaž Záhrada, park, detail roka 2016, kategória Detail roka 2016: – III. miesto: Zelená stena Château Gbeľany, II. miesto: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade.