O projekte

Strom pokoja, (anglicky: “Tree of Peace”, rusky: Дерево мира, nemecky: Der Friedensbaum) je globálny medzinárodný projekt, ktorý vznikol na Slovensku. Projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a bol iniciovaný žilinským krajinným architektom Markom Sobolom. Hlavným cieľom projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov v priebehu 4 rokov (2018 – 2022) na všetkých kontinentoch. Stanovené obdobie vychádza zo štvorročného trvania tohto globálneho vojenského konfliktu. Prvá svetová vojna mala totiž vplyv aj na Sobolovu rodinu. Jeho pradedo Ondrej Sobola (Andreas Szobola) zomrel na ruskom bojisku na neznámom mieste. Táto udalosť autora inšpirovala k vytvoreniu živého pamätníka vojakom, ktorí zomreli na bojiskách prvej svetovej vojny na neznámych miestach a sú bez označenia ich mien a identity. Pravdepodobne neexistuje na svete žiadna krajina, ktorá by nemala vojnovú obeť, alebo neznámeho vojaka. Projekt vzdáva hold aj týmto ľuďom.

Projekt má ambíciu stať sa univerzálnym posolstvom spájajúcim národy. Je určitým paradoxom, že na jednej strane vojna národy oddeľuje, ale na druhej strane ich môže aj spájať prostredníctvom vojenských aliancií. Projekt v súčasnosti nie je prísne spojený s rokom 1918 a prvou svetovou vojnou, ale všeobecne s potrebou mieru a vyhýbaniu sa globálnym vojenským konfliktom. Týmto spôsobom sa projekt stáva univerzálnym a jeho realizácia je umožnená aj v krajinách, ktorých sa prvá svetová vojna dotkla iba okrajovo. Autor však nevylučuje alúziu na tento globálny vojenský konflikt, pretože vďaka okrúhlemu výročiu jeho konca samotný projekt začal. Projekt má tiež svoje oficiálne logo, ktoré pozostáva z holubice – všeobecného symbolu mieru, ktorý sa spája so stromom – hlavným nástrojom projektu. Projekt je realizovaný ako dobrovoľná a komunitná služba občianskeho združenia Servare et Manere. Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru prostredníctvom motta: „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta“.