EN | SK

Official statement Tree of Peace Servare et Manere

Oficiálne vyhlásenie

Žilina, 1. apríl 2020. Občianske združenie Servare et Manere, ako zastrešujúca organizácia projektu Strom pokoja, vydáva toto oficiálne vyhlásenie.

 

Vaše kráľovské výsosti, Excelencie, vážení veľvyslanci, partneri, kolegovia a všetci priatelia mieru!

Vzhľadom na súčasné zložité okolnosti sme boli nútení prijať rozhodnutie o odvolaní všetkých naplánovaných výsadieb Stromu pokoja na apríl, máj a jún 2020. Sme optimistickí a veríme, že sa nám v druhej polovici roku 2020 podarí zrealizovať naplánované výsadbu v Nemecku, Írskej republike, na Cypre, v Turecku a Uzbekistane. Plánujeme rozšíriť posolstvo a myšlienku projektu o poctu a pamiatku na obete prírodných katastrof. Chceme si aj naším stromom života pripomenúť aj obete súčasného infekčného ochorenia COVID-19.

Toto vyhlásenie je platné až do odvolania. Veríme v šťastný koniec!

Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.
Riaditeľ Servare et Manere