EN | SK

United nations postage stamps Tree of Peace ACT NOW

Oficiálne poštové známky OSN s logom Stromu pokoja
United nations Servare et Manere

New York. Poštová správa Organizácie Spojených národov vydala 27. marca 2020 poštový hárček s cieľom propagovať kampaň ACT NOW Climate Action. Na hárčeku s 10 známkami v nominálnej hodnote 1,20 USD je 10 globálnych akcií, ktoré môžu ľudia podniknúť v každodennom živote, aby pomohli planéte. ActNow je globálna výzva Organizácie Spojených národov k činnosti jednotlivca v oblasti klimatických zmien. Táto kampaň je významnou súčasťou koordinovanej snahy OSN zvyšovať povedomie o zmenách podnebia, posilňovať súvisiace ambície a činnosť a urýchliť implementáciu Parížskej dohody. Viac informácií o kampani nájdete na www.un.org/en/actnow/.

United Nations postage stamps Tree of Peace ACT NOW

Projekt Strom pokoja v súčasnosti dostáva aj ďalší rozmer. Náš strom nie je len Stromom mieru, ale aj Stromom porozumenia, Stromom života. Teraz, v tejto dobe, si oveľa viac uvedomujeme dôležitosť čistého životného prostredia, kedy by sme mali chrániť našu prírodu a jej zdroje. Výsadbou stromov sa zameriavame na upriamenie pozornosti na krehkosť, ale aj veľkosť prírody a našu vlastnú slabosť. Strom pokoja je na tento účel vynikajúcim nástrojom. Náš projekt sa tiež stotožňuje s myšlienkami kampane ActNow, ktorú sme podporili vydaním personalizovaného hárčeka s logom Stromu pokoja.

Tree of Peace ACT NOW_United nations postage stamps