EN | SK

Žilina self-governing region

Žilinský
samosprávny
kraj

Žilinský kraj je jedinečný svojím prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom, najmä však veľkými ľuďmi. Žilinský samosprávny kraj výrazne podporil náš projekt v rokoch 2018 – 2019.