EN | SK

Tree of peace_Centenary of the Death of King Peter I Karađorđević of Serbia

Výsadba 18. Stromu pokoja vo Veľkom Mederi

Veľký Meder, Slovensko, 16. augusta 2021. Dnes bol na Srbskom vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny zasadený už 18. Strom pokoja ako súčasť medzinárodného projektu s rovnomenným názvom. Podujatia s názvom „Storočnica úmrtia srbského kráľa Petara I. Karađorđevića“ sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí: Jeho Preosvietenosť vladyka Andrej, biskup Srbskej pravoslávnej eparchie Rakúska a Švajčiarska; Jeho Excelencia Momčilo Babić, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku; Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Martin Klus; plukovník Jozef Paluba, biskupský vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky; pán Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja; starosta Veľkého Medera pán Gergő Holényi a tiež pán Marek Sobola, zakladateľ Stromu pokoja a riaditeľ Servare et Manere. Výsadba sa uskutočnila pod záštitou Jeho Kráľovskej Výsosti Alexandra, Korunného princa a súčasného následníka Srbského trónu. Jeho Kráľovská Výsosť zaslala všetkým prítomným hosťom Zdravicu, ktorú na začiatku podujatia prečítal Marek Sobola. Korunný princ Alexander sa z dôvodu rovnakého podujatia v Srbsku nemohol osobne zúčastniť slovenskej pietnej spomienky na kráľa Petara I.

Význam a dôstojnosť celej udalosti dodali nielen vzácni hostia, ale aj Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky, členovia srbských spolkov či Srbi žijúci na Slovensku a tiež dobrovoľníci Československej obce legionárskej v historických uniformách Srbskej kráľovskej armády. Autorom kráľovského portrétu na pamätnom pilieri je sochár Michal Janiga. Slovenská pošta vydala pri príležitosti výsadby Stromu pokoja, ktorá bola venovaná 100. výročiu úmrtia kráľa Petra I. Karađorđevića (1844 – 1921), príležitostnú poštovú pečiatku.

Riaditeľ Servare et Manere a zakladateľ projektu pri tejto príležitosti ocenil niekoľko významných účastníkov podujatia za ich príspevok k medzinárodnému dialógu, ekumenizmu, priateľstvu a porozumeniu medzi národmi. Pamätná medaila Stromu pokoja bola udelená Jeho Preosvietenosti vladykovi Andrejovi a Jeho Excelencii Momčilovi Babićovi, veľvyslancovi Srbskej republiky na Slovensku. Čestné uznanie Servare et Manere získali primátor Veľkého Medera pán Gergő Holényi, plukovník Jozef Paluba, biskupský vikár Ordinariátu OS a OZ SR a Mgr. Kamil Keszegh, asistent primátora Veľkého Medera.

Podujatie malo mimoriadne veľký úspech a informácie o ňom priniesli mnohé inštitúcie a organizácie:

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Lukáš Macek
Zdroj textu: Servare et Manere