EN | SK

Servare et Manere_Tree of Peace Cycling Relay_International Day of Peace_Marek Sobola_Statul Major al Apărării

Výsadba Stromu pokoja ako oslava
Medzinárodného dňa mieru

Bukurešť, 21. september 2022. Pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru (International Day of Peace) bol dnes v Parku kráľa Karola I. (Parcul Carol I) vysadený 29. Strom pokoja a na Svetovú mapu mieru pribudla 18. krajina. Podujatie na vysokej úrovni začalo v stredu dopoludnia v jednom z najväčších bukureštských parkov. Slávnostný ceremoniál bol vyvrcholením Cyklistickej štafety Stromu pokoja, ktorá začala 17. Septembra 2022 vo Zvolene a zúčastnili sa jej cyklisti z Rumunska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva. Cyklisti prešli viac ako 1000 kilometrov cez tri štáty. Počas rumunskej etapy cyklistov v meste Sibiu privítal a pozdravil generál Daniel Petrescu, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Rumunska. Medzinárodnú štafetu organizoval Generálny štáb Ozbrojených síl Rumunska, združenie Invictus Romania a Servare et Manere spolu s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a Ozbrojenými silami Maďarska. Podujatia sa zúčastnil Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rumunsku pán Karol Mistrí a generálny tajomník Servare et Mannere Marek Sobola. Z rumunskej strany sa podujatia zúčastnil Jeho Kráľovská Výsosť Princ Radu, člen Rumunskej kráľovskej rodiny, pán Eduard Bachide, štátny tajomník pre vzťahy s parlamentom a kvalitu života zamestnancov, generálmajor Cristian-Daniel Dan, zástupca náčelníka štábu Rumunských pozemných síl a tiež všetci cyklisti, ktorí deň vopred pripravili jamu pre výsadbu pamätného duba. Medzi hosťami boli aj dôstojníci z Francúzska, Nórska, Spojených štátov, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Jeho Kráľovská Výsosť Princ Radu otvoril podujatie krátkym príhovorom, v ktorom poďakoval za iniciatívu zaradiť hlavné mesto Rumunska do série miest, ktoré sú hostiteľmi už 29 Stromov pokoja v 17 krajinách na 4 kontinentoch. Princ vyzdvihol úlohu Servare et Manere pri udržiavaní pamiatky rumunských vojakov, ktorí padli na slovenskej pôde v druhej svetovej vojne. Prvý strom súvisiaci s Rumunskom bol vysadený v novembri 2021 na Ústrednom vojnovom cintoríne Kráľovskej rumunskej armády vo Zvolene. Výsadba bola aj pripomienkou Storočnice narodenia Michala I., posledného rumunského kráľa. „Cyklistická štafeta Stromu pokoja prebiehala niekoľko dní a cyklisti prešli 1000 kilometrov. Cieľom mierovej štafety je prezentovať priateľstvo medzi národmi, súdržnosť, odvahu a húževnatosť. Aj takto sme chceli poukázať na dôležitosť a potrebu mieru v časoch, keď Európu a mnohé krajiny sveta postihuje vojna. A práve tu, na konci toho dlhého putovania v 3 štátoch, máme na Medzinárodný deň mieru jedinečnú príležitosť zasadiť na tomto významnom mieste 29. Strom pokoja. Aká veľká česť pre Servare et Manere!“ povedal vo svojom príhovore Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere.

Strom pokoja v Parku kráľa Karola I. zasadili deti, ktorých rodičia padli v zahraničných vojnových misiách Ozbrojených síl Rumunska. Ich účasť bola gestom nádeje pre lepšiu budúcnosť v mieri. Strom pokoja – dub červený (Quercus rubra) – pochádza zo Slovenska a so štafetou „putoval“ počas celého jej trvania. Po výsadbe Generálmajor Cristian-Daniel Dan odovzdal Marekovi Sobolovi čestnú plaketu Rumunských pozemných síl ako prejav vďaky za jeho neustálu podporu mieru. Následne Marek Sobola udelil v mene Servare et Manere majorovi Gabrielovi Ionovi Pamätnú medailu Stromu pokoja, vysoké vyznamenanie združenia, za jeho významný prínos k priateľstvu medzi národmi a mieru na medzinárodnej úrovni prostredníctvom športu, ako aj za organizáciu celej cyklistickej štafety. Všetci cyklisti získali za svoju vytrvalosť, odvahu a účasť na tejto náročnej ceste Čestné uznania Servare et Manere. Strom pokoja je medzinárodný projekt, ktorý konkretizuje podporu priateľstva a porozumenia medzi národmi s cieľom spájať ľudí z celého sveta. Projekt pripomína nielen obete obyčajných vojakov, ale aj obete prírodných a biologických katastrof.

O podujatí priniesli správu viaceré rumunské médiá, vrátane Tlačovej agentúry Rumunskej pravoslávnej cirkvi. O cyklistickej štafete a výsadbe Stromu pokoja informoval Generálny štáb Ozbrojených síl Rumunska ako aj Rumunská kráľovská rodina.

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Alexandru Badea
Zdroj textu: News Agency of the Romanian Orthodox Church / Romanian Royal Family / Servare et Manere