EN | SK

Platinum Jubilee Tree Brookwood Marek Sobola

Sesterský projekt Platinového Jubilea zosnulej kráľovnej Alžbety II.

Správa č. 06/2023

Vojenský cintorín Brookwood/Žilina/Vysoká nad Kysucou, 19. – 22. marca 2023. Dnes, 22. marca 2023, bol v Biblickej záhrade vo Vysokej nad Kysucou ukončený mimoriadny projekt, ktorý trval viac ako jeden a pol roka. Dnes sme zavŕšili úsilie mnohých ľudí dobrej vôle, ktorí sa zišli aby vzdali hold zosnulej kráľovnej Alžbete II. Dnešnému podujatiu predchádzalo niekoľko ďalších podujatí na vysokej úrovni.

Platinum Jubilee Sister Project Servare et ManereZ iniciatívy slovenského občianskeho združenia Servare et Manere a v spolupráci s Asociáciou pre zachovanie pamiatky slobodných Československých veteránov v Spojenom kráľovstve bol v nedeľu 19. marca na Brookwoodskom vojenskom cintoríne, neďaleko Pamätníka československých vojakov, vysadený Sesterský strom pri príležitosti Platinového Jubilea zosnulej kráľovnej Alžbety II. Strom v roku 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi dvoma sesterskými krajinami, Slovenskou a Českou republikou, ako aj medzi týmito krajinami a Spojeným kráľovstvom, vysadili slovenský veľvyslanec Róbert Ondrejcsák a česká veľvyslankyňa v Spojenom kráľovstve Marie Chatardová. Ide o dôstojné pripomenutie významnej udalosti Česka a Slovenska, ktorá sa uskutočnila počas vlády kráľovnej Alžbety. Symbolika dnešného dňa je umocnená aj 65. výročím, kedy tu v Brookwoode odhalila kráľovná centrálny Pamätník druhej svetovej vojny. Podujatia sa zúčastnili tiež členovia Servare et Manere, Asociácie pre zachovanie pamiatky slobodných Československých veteránov, správa Brookwoodskeho cintorína a ďalší hostia.

Výsadba čremchy obyčajnej (Prunus padus) nadväzuje na rok 2021, kedy bol ešte počas života kráľovnej pri príležitosti Platinového jubilea oficiálne vysadený úplne prvý „platinový“ strom v strednej Európe. Pamätný dub letný (Quercus robur), známy aj ako anglický dub, bol vysadený v Parku Carla Gustava Swenssona v Žiline. Strom osobne vysadil Jeho Excelencia Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku, členovia Servare et Manere a žilinský primátor Peter Fiabáne. Výsadba sa uskutočnila pod oficiálnou záštitou Britského veľvyslanectva v Bratislave a bola inšpirovaná programom „The Queen’s Green Canopy (QGC)“. Nakoľko QGC je vyslovene určený pre krajiny Britskej koruny a Spoločenstva národov, „slovenský“ jubilejný strom nemohol získať oficiálny zápis a oficiálnu plaketu programu. Preto sa Servare et Manere ako hlavný organizátor výsadby rozhodol z podnetu britského veľvyslanca na Slovensku vysadiť niekde na území Spojeného kráľovstva Sesterský Jubilejný strom. V marci tohto roku je posledná možnosť vysadiť strom v spomínanom programe. Napriek úmrtiu Alžbety II. je o výsadbu jubilejných stromov stále enormný záujem u verejnosti a preto program s dovolením patróna, kráľa Karola III., pokračuje ďalej a končí práve na konci marca 2023.

Ku koreňom britského stromu bola nasypaná zemina prinesená od koreňov druhého Sesterského stromu zo Žiliny a zemina z Biblickej záhrady z Vysokej nad Kysucou, kde rastie odroda ruže ‚Queen Elizabeth‘ vysadená deň pred pohrebom kráľovnej. Ku koreňom bola vložená aj 2 eurová minca vydaná pri príležitosti 100. výročia prvej transfúzie krvi na Slovensku – prvá dvojeurová minca roku 2023. Je to zároveň symbolické gesto a spojenie s Marínou Paulínyovou, slovensko-americkou diplomatkou, ktorá pôsobila ako viceprezidentka Československého Červeného kríža a je pochovaná v Brookwoode neďaleko Sesterského Jubilejného stromu. Dnešná výsadba je skutočne nádherným symbolom slovensko-česko-britského priateľstva a taktiež porozumenia medzi národmi.

V závere podujatia odovzdal generálny tajomník Servare et Manere dve ocenenia. Pani Gerry Manolas bola udelená Pamätná medaila Stromu pokoja, výnimočné ocenenie Servare et Manere za organizáciu výsadby Stromu pokoja na Brookwoodskom vojenskom cintoríne a tiež Sesterského stromu ako aj za záslužné a potrebné uchovávanie pamiatky Československých veteránov pre budúce generácie. Pánovi Antonymu McCallumovi bolo udelené čestné uznanie s názvom Priateľ mieru za jeho neustálu podporu myšlienok priateľstva a porozumenia medzi národmi ako aj za podporu Servare et Manere. Marek Sobola a Lukáš Macek po podujatí navštívili Windsorský hrad a Kaplnku sv. Juraja, aby si vypočuli večernú bohoslužbu. Po nej sa porozprávali s jedným z kňazov a vysvetlili mu výsadbu Jubilejných stromov v rámci Sesterského projektu, za čo im veľmi láskavo umožnil navštíviť hrobku zosnulej kráľovnej Alžbety II. a osobne sa jej pokloniť a vzdať úctu.

Viac fotografií z výsadby Sesterského stromu v Brookwoode môžete nájsť na >>> tomto odkaze <<<

Práve dnes, 22. marca, sme vo Vysokej nad Kysucou v Biblickej záhrade ukončili tento výnimočný projekt, ktorý trval viac ako rok a pol. Z Brookwoodu sme priniesli nielen zeminu z koreňov Sesterského Jubilejného stromu, ale aj malý dubový stromček, ktorý sme do záhrady zasadili. Tento braček dvoch slovensko-britských sestier vyrastie v Biblickej záhrade vo Vysokej nad Kysucou a bude ho živiť nielen hrsť anglickej pôdy, ale aj odkaz nezabudnuteľnej kráľovnej. Ako odkaz pre budúce generácie sme pri jeho koreňoch umiestnili britské a slovenské mince. Celé podujatie v Spojenom kráľovstve finančne podporila Farnosť a taktiež Obec Vysoká nad Kysucou.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Antony McCallum, Lukáš Macek, Marek Sobola, Gerry Manolas
Zdroj textu: Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans / Servare et Manere