EN | SK

2030 Agenda for Sustainable Development at the 2023 High Level Political Forum Servare et Manere

Prezentácia medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja na pôde OSN
United nations Servare et Manere

Správa č. 29/2023

New York/Žilina, júl/október 2023. Veľký úspech pre Servare et Manere! Toto leto bola iniciatíva Strom pokoja zaradená ako projekt mimovládnych organizácií do oficiálneho druhého národného hodnotenia implementácie Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj na Politickom fóre na vysokej úrovni 2023 organizovanom Hospodárskou a sociálnou radou OSN (ECOSOC). Sme hrdí na to, že môžeme zdieľať stránku venovanú našej iniciatíve Strom pokoja, ktorá spája dve dôležité otázky našej doby, prvou je mier a druhou klimatická kríza. Celý 141-stranový dokument obsahujúci hlavné posolstvá z národného hodnotenia Slovenska do roku 2023 bol preložený do všetkých oficiálnych jazykov OSN. Dokument pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v spolupráci so širokým spektrom zainteresovaných strán, vrátane Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Servare et Manere. Prezidentke ECOSOC-u prezentáciu predložila Stála misia Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku. Servare et Manere je jedinou slovenskou organizáciou s oficiálnym poradným štatútom v rámci Hospodárskej a sociálnej rady OSN.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zdroj textu: Servare et Manere