EN | SK

Tapio Luoma_Turun ja Suomen arkkipiispa_Tree of Peace

Prímas Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska prijal vyznamenane Servare et Manere

Karslruhe, 2. september 2022. Počas Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví prijal arcibiskup Tapio Luoma z rúk generálneho tajomníka Servare et Manere Pamätnú medailu Stromu pokoja, ocenenie rovnomennej organizácie.

Tapio Luoma je arcibiskup v Turku a Prímas Evanjelicko-luteránskej cirkvi, ktorá má vo Fínsku spolu s Fínskou pravoslávnou cirkvou status národnej cirkvi. Fínsky prímas získal ocenenie pri príležitosti jeho 60. narodenín za zásluhy o propagáciu myšlienok mieru a priateľstva medzi národmi a šírenie ekologického posolstva.  „Ako kresťania a ľudské bytosti sme povolaní starať sa o náš okolitý svet a vidieť jeden druhého ako obraz Stvoriteľa. Pamätnú medailu Stromu pokoja a myšlienky tejto iniciatívy považujem za rovnaké poslanie“, povedal arcibiskup.

Ocenenie bolo odovzdané v súvislosti s oslavami 4. výročia medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja – Tree of Peace, ktorá sa bude konať 28. septembra 2022 v Žiline za účasti zástupcov verejných inštitúcií zo Slovenska, priaznivcov a partnerov, ako aj na Slovensku akreditovaných veľvyslancov z niektorých krajín, v ktorých už boli vysadené Stromy pokoja. V súčasnosti je v rámci programu zasadených 28 stromov v 17 krajinách a na 4 kontinentoch.

Tapio Luoma_Turun ja Suomen arkkipiispa_Tree of Peace_Marek Sobola

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Marek Sobola
Zdroj textu: Servare et Manere