EN | SK

Schwedische Botschaft Wien annual candlelit Lucia procession Servare et Manere

Generálny tajomník SeM sa zúčastnil tradičnej švédskej sviečkovej Svätoluckej procesie

Bratislava, 14. december 2022. Pri príležitosti Dňa svätej Lucie pozvala veľvyslankyňa Švédska v Slovenskej republike, Jej Excelencia pani Annika Markovic, generálneho tajomníka SeM na tradičnú Svätoluckú procesiu a vianočný koncert v podaní Hudobnej školy Adolfa Fredrika v Štokholme nazývanej „švédskym zborovým zázrakom“. Po procesii a koncerte v Zrkadlovej sieni v Primaciálneho paláca v Bratislave nasledovala recepcia s typickými švédskymi vianočnými kulinárskymi delikatesami. Pri tejto príležitosti sa Marek Sobola stretol s niekoľkými veľvyslancami, ktorí už činnosť Servare et Manere poznajú. Hoci hlavným projektom združenia je medzinárodná iniciatíva Strom pokoja, Servare et Manere sa zapája aj do iných kultúrnych podujatí. Jedným z významných bol projekt pamätníka, ktorý bol ako prvý na Slovensku venovaný švédskemu záhradnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi. Projekt pamätníka bol realizovaný pod oficiálnou záštitou Veľvyslanectva Švédskeho kráľovstva vo Viedni.

Každoročná procesia na svätú Luciu (13. decembra) pri sviečkach je možno jedným z exotickejších švédskych zvykov, pri ktorom dievčatá a chlapci oblečení v bielych kostýmoch spoločne spievajú piesne. Podujatiu dominuje zvláštna atmosféra zhasnutých svetiel za spevu vchádzajúcich detí z vedľajšej miestnosti. Traduje sa, že Lucia má nosiť „svetlo vo vlasoch“, čo predstavuje korunu sviečok vo venci na hlave. Každá z jej služobníc taktiež nesie sviecu. Hviezdni chlapci sú oblečení ako slúžky v bielych róbach, na paličkách nesú hviezdy a na hlavách majú vysoké papierové čiapky. Spoza nich vychádzajú vianoční škriatkovia nesúci malé lampáše. O postavu Lucie sa kedysi súťažilo v celoštátnej televízii, ale aj na miestnej úrovni v mestách a školách po celej krajine. Popri Svätojánskych predstavujú oslavy svätej Lucia jednu z najvýznamnejších švédskych kultúrnych tradícií s jasným odkazom na život v starých roľníckych komunitách: tmu a svetlo, chlad a teplo. Lucia je staroveká postava s úlohou nositeľky svetla v temných švédskych zimách. Tradíciu Lucie možno vysledovať k mučenici svätej Lucii zo Syrakúz (zomrela v roku 304) a k švédskej legende o Lucii ako Adamovej prvej manželke.

Projekt Servare et Manere pod záštitou Švédskeho veľvyslanectva vo Viedni

Carl Gustav Swensson (1861 – 1910) bol švédsky záhradný architekt. Na území dnešného Slovenska v roku 1891 zrealizoval projekt parku okolo Uhorskej továrne na výrobu súkna v Žiline – neskoršej Sloveny. V roku 2021 bol v Žiline na Slovensku v rovnomennom parku odhalený najväčší pamätník venovaný Carlovi Gustavovi Senssonovi. Pomenovanie parku, ako aj výstavbu pamätníka iniciovala mimovládna organizácia Servare et Manere, ktorá tlmočila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline výsledky historického výskumu Mareka Sobolu. Súčasný park čiastočne zaberá plochu pôvodnej Swenssonovej koncepcie parku okolo Wool Fabric Factory a bol obohatený o sortiment stále vzácnejších drevín, ktoré tvoria malú expozíciu stromov v krajine. Súčasnú obnovu parku navrhol krajinný architekt Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere a spoluautormi pamätníka sú Marek Sobola, Michal Janiga a Ján Janík.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Marek Sobola
Zdroj textu: https://sweden.se/culture/celebrations/the-lucia-tradition / Servare et Manere