EN | SK

Bled strategic forum Servare et Manere

Servare et Manere bude zastúpené na Strategickom fóre v Blede

Správa č. 22/2023

Ľubľana, 8. augusta 2023. Na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí Slovinskej republiky sa tohtoročného Strategického fóra v slovinskom Blede zúčastní aj generálny tajomník Servare et Manere, dr. Marek Sobola. Okrem 4 hláv štátov bolo pozvaných aj 21 premiérov a 25 ministrov zahraničných vecí z celého sveta. Viac informácií ako aj úloha Servare et Manere na fóre budú zverejnené neskôr.

Strategické fórum v Blede (Bled Strategic Forum) je každoročná medzinárodná konferencia organizovaná od roku 2006. Jej hostiteľom je mesto Bled v Slovinsku. Cieľom fóra je byť platformou na vyjadrenie protichodných názorov na modernú spoločnosť a jej budúcnosť. Ide o poprednú konferenciu lídrov strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré iniciovala vláda Slovinska.

Bled Strategis Forum 2023 Servare et Manere

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Strategické fórum v Blede
Zdroj textu: Servare et Manere / Wikipedia