Servare et Manere

Servare et Manere (skrátene SeM) je slovenské občianske združenie založené v roku 2010 v obci Podhorie pri Žiline a v súčasnosti má sídlo v Žiline. SeM bolo založené dvomi priateľmi a susedmi z detstva, Markom Sobolom a Stanislavom Mikolajom za účelom propagácie kultúrnych a historických pamiatok na území Slovenska, vrátane ich obnovy a rekonštrukcie. Počas svojej histórie sa združenie zapojilo do niekoľkých medzinárodných projektov a podieľa sa aj na vydavateľskej činnosti. Organizácia je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS / 1-900 / 90-35334.

Názov občianskeho združenia je zložený z dvoch latinských slov “servare” = zachrániť a “manere” = zachovať. Iniciály slov sú totožné s iniciálami priezvisk zakladateľov združenia. SeM prijalo svoj erb a vlajku v roku 2010, ktoré boli 27. novembra 2016 zaregistrované do Heraldického registra Slovenskej republiky. Autormi erbu sú slovenskí heraldici Marek Sobola a Miroslav Glejtek. Vlajku navrhol významný slovenský heraldik, tvorca erbu Slovenskej republiky, Ladislav Vrtel. Vlajka združenia má podobu červeno-modro cimburovitým rezom štiepeného listu pomeru strán 2:3. Erb je v heraldickom registri zapísaný pod signatúrou HR-W-324/2016 a má takúto podobu: v červenom-modro cimburovitým rezom štiepenom štíte privrátené figúry – vpravo sova, vľavo soboľ – obe strieborné v zlatej zbroji.Servare et Manere flag and coat of arms

Projekty združenia

Obnova Sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine
Združenie bolo organizátorom obnovy neskoro barokovej sochy svätca v Divine, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky. Socha vznikla v roku 1796 a v roku 1822 ju vážne poškodila povodeň. V roku 2016 začala generálna obnova pamiatky, ktorá bola zrealizovaná pod záštitou Veľvyslanectva Nemeckej Spolkovej republiky na Slovensku. Do obnovy sa zapojili okrem Slovenska aj partneri z Kambodže, Nemecka, Bulharska, Vatikánu a Česka. Ministerstvo kultúry SR, udelilo autorovi projektu Markovi Sobolovi v celoštátnej súťaži Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017 Čestné uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.

Strom pokoja
Doteraz najvýznamnejším projektom združenia je od roku 2018 iniciatíva s názvom Strom pokoja (anglicky: Tree of Peace, rusky: «Дерево мира», nemecky Der Friedensbaum). Strom pokoja je medzinárodný diplomatický projekt a iniciatíva založená na princípe spájania ľudí, ktorá je striktne apolitická. Prvým impulzom projektu bolo 100. výročie konca prvej svetovej vojny a rodinný príbeh jeho autora – Marka Sobolu. Projekt si uctieva všetkých neznámych vojakov a obete prírodných a iných ľudských katastrof.

Vydavateľská činnosť
SOBOLA, Marek (ed.): Príbeh svätojánsky, Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine / The Story of St. John, Statue of St. John of Nepomuk in Divina / ដំណើររឿងរបស់ St. John, រូបចម្លាក់ St. John Nepomuk នៅក្រុង Divina / Die Johannisgeschichte, Die Staute des hl. Johannes Nepomuk in Divina / Историята на св. Ян, Статуята на св. Ян Непомуцки в Дивина. Žilina : Servare et Manere, o. z. a Kysucké múzeum v Čadci, 2017. ISBN 978-80-972614-3-6.

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici udelili publikácii v súťaži „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku“ Čestné uznanie v kategórii Knihy o obciach – monografické publikácie.