EN | SK

Dagmar Havlová Veškrnová_Friend of Peace

Dagmar Havlová si prevzala dekrét Priateľky mieru

Praha, 22. jún 2020. Bývalá Prvá dáma Českej republiky, herečka a zakladateľka nadácie VIZE 97, pani Dagmar Havlová Veškrnová si dnes v sídle svojej nadácie prevzala dekrét Priateľky mieru, ktorý jej odovzdal Marek Sobola, zakladateľ projektu Strom pokoja. Priateľ mieru je čestná a formálna funkcia, ktorú udeľuje slovenské občianske združenie Servare et Manere ako hlavný organizátor medzinárodného projektu Strom pokoja. Osobnosti získaním tohto titulu a ocenenia vyjadrujú podporu tomuto projektu v krajine svojho narodenia alebo pôsobenia. Dagmar Havlová sa úplne prvou Priateľkou mieru v histórii projektu stala ešte začiatkom roka 2020 a získala aj patronát nad Stromom pokoja pre Českú republiku. Všeobecne známe komplikácie spôsobené koronavírusom a ochorením Covid-19 spôsobili celosvetový kolaps a obmedzenia, ktoré sa dotkli aj medzinárodného projektu Strom pokoja. V tomto roku pandémia prekazila už naplánované a potvrdené výsadby stromov v Írsku, Nemecku, na Cypre, v Turecku, Uzbekistane či na ostrove Svätá Helena. S postupným návratom života do bežného režimu vďaka uvoľňovaniu opatrení je významným medzníkom aj prvá zahraničná cesta predstaviteľov tejto iniciatívy spojená s odovzdaním dekrétu Priateľa mieru spolu s darom, ktorý symbolicky odráža súčasnú celospoločenskú situáciu. Je ním dámska vreckovka, ktorá za určitých okolností môže byť ekvivalentom rúška. Vreckovka má ručne vyšité inicály mena a priezviska laureátky a tiež logo projektu. Projekt takto metaforicky reflektuje na obmedzenia spôsobené koronavírusom. Reakciou na situáciu bola aj prvá výsadba Stromu pokoja v tomto roku, ktorá sa uskutočnila 29. mája 2020 v slovenskej obci Vysoká nad Kysucou, ktorý dostal zvláštny názov: “Strom pokoja COVID-19”. Stretnutie s pani Havlovou sa odohralo v príjemnej atmosfére a diskusia bola vedená aj vo veci výsadby Stromu pokoja v Českej republike.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: VIZE 97
Zdroj textu: Servare et Manere