EN | SK

Brookwood Military Cemetery Tree of Peace Zuzana Čaputová

Pietna spomienka v Brookwoode

Spojené kráľovstvo, Brookwood, 31. októbra 2021. V nedeľu sa na Brookwoodskom vojenskom cintoríne uskutočnila pietna spomienka Asociácie pre zachovanie pamiatky slobodných Československých veteránov (Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans – MAFCSV). Podujatie otvorila pani Gerry Manolas, predsedníčka MAFCSV a k pietnej spomienke sa v tento deň pripojilo množstvo ľudí a rodín vrátane detí. Udalosti sa zúčastnil aj pán plk. Ing. Vladimír Stolárik, pridelenec Ministerstva obrany Slovenskej republiky k Spojenému kráľovstvu a Írsku.

Gerry Manolas vo svojom príhovore zdôraznila neutíchajúcu prácu MAFCSV, jeho podporovateľov, veľvyslanectiev a ďalších, ktorí si zachovávajú pamiatku na životy veteránov vrátane ich rodín, ako aj na neustálu starostlivosť a pripomínanie odkazu Československých ozbrojených síl.

Významnou súčasťou pietnej spomienky bol Strom pokoja, ktorý na Brookwoodskom cintoríne 4. decembra 2019 osobne vysadila prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Nie bez zaujímavosti je fakt, že išlo o vôbec prvý strom, ktorý vysadila ako prezidentka Slovenskej republiky a je tiež prvým stromom, ktorý na tomto cintoríne vysadila hlava štátu. Naša asociácia je poctená, že Stromu pokoja je v Brookwoode venovaná adekvátna pozornosť a starostlivosť.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Antony McCallum – WyrdLight™®
Zdroj textu: Antony McCallum