EN | SK

Markus Salvator Habsburg-Lothringen Kaiservilla Marek Sobola Servare et Manere Memorial Medal of Tree of Peace

Priamy potomok cisára Františka Jozefa I. získal ocenenie Servare et Manere

Správa č. 03/2024

Kaiservilla, Bad Ischl, March 29, 2024. Generálny tajomník Servare et Manere dnes v Kaiseville odovzdal vysoké vyznamenanie tejto slovenskej asociácie. Pamätná medaila Stromu pokoja bola odovzdaná Jeho cisárskej a kráľovskej Výsosti Markusovi Habsburgovi-Lothringenovi, pravnukovi cisára Františka Jozefa I., arcivojvodovi z toskánskej línie Habsburgovcov. Udelenie vyznamenania bolo avizované už 28. septembra 2022, kedy Servare et Manere oslavovalo 4. výročie vzniku medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja. Pre iné povinnosti sa arcivojvoda nemohol tohto v Žiline konaného podujatia zúčastniť.

Ako už bolo viackrát spomenuté, podnetom pre vznik dnes už medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja bola tragická smrť Ondreja Sobolu (*7. 8. 1880), pradeda Marka Sobolu, ktorý okolo roku 1915 padol na bojisku prvej svetovej vojny. V roku 2018 bol v Kaiserparku pri príležitosti stého výročia ukončenia tohto globálneho vojnového konfliktu vysadený ôsmy Strom pokoja v poradí a umiestnený pamätný pilier s podobizňou Ondreja Sobolu od sochára Michala Janigu. Okrem tohto stromu boli v parku vysadené ešte aj iné dreviny, ktoré pochádzali priamo zo Slovenska, niektoré dokonca z Ondrejovho rodiska, z obce Lalinok (dnes súčasť obce Divinka).

Pamätná medaila bola symbolicky odovzdaná v pôvodnej pracovni Františka Jozefa I., kde 28. júla 1914 cisár spolupodpísal manifest Mojim národom!, čím sa začala prvá svetová vojna. Tento dejinný okamih mal obrovský vplyv nielen na rodinu Ondreja Sobolu a na milióny ďalších ľudských osudov, ale aj na samotnú rodinu cisára. Spomínaný manifest okrem cisára podpísal aj predseda vlády Karl von Stürgkh, ktorý veľmi presadzoval vstup Rakúsko-Uhorska do vojny bez parlamentnej konzultácie. Po atentáte 28. júna 1914 na rakúsko-uhorského následníka trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve sa vládne a armádne špičky monarchie, ktoré patrili k zástancom vojnového konfliktu, po týždňoch diskusií rozhodli riskovať vojnu so Srbskom, dúfajúc v krátke a víťazné ťaženie. Ako to nakoniec dopadlo a aký to malo vplyv na celú monarchiu, ukázali ďalšie roky.

Tým, že vyznamenanie udelil priamy potomok padlého obyčajného vojaka priamemu potomkovi cisára v pracovni, kde bol podpísaný osudový dokument, sa iba potvrdila a umocnila hlavná myšlienka iniciatívy Strom pokoja: priateľstvo a porozumenie medzi národmi.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Ladislav Kučkovský, Marek Sobola, Wikimedia Commons
Zdroj textu: Servare et Manere