EN | SK

Invictus-Romania-Peace-Tree-Cycling-Relay-Servare-et-Manere-2022_Marek Sobola

Začala Cyklistická štafeta Stromu pokoja

Zvolen/Štúrovo, 17. september 2022. Na Ústrednom vojnovom cintoríne Kráľovskej rumunskej armády dnes začalo medzinárodné podujatie s názvom Cyklistická štafeta Stromu pokoja. Ide o podujatie, ktoré organizuje medzinárodný tím pod taktovkou Generálneho štábu Ozbrojených síl Rumunska a vojakov z cyklistického tímu Invictus Romania spolu s občianskym združením Servare et Manere, Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a Ozbrojenými silami Maďarska. Podujatie je organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru (International Day of Peace), kedy 21. septembra 2022 bude v Parku kráľa Karola I. (Parcul Carol I) v Bukurešti vysadený už 29. Strom pokoja a na Svetovú mapu mieru pribudne 18. krajina. Cyklistická štafeta nadväzuje na výsadbu pamätného Stromu pokoja na Cintoríne Kráľovskej rumunskej armády, ktorý 9. novembra 2021 vysadil Princ Radu, manžel Margaréty Rumunskej, správkyne Rumunskej koruny, najstaršej dcéry posledného rumunského kráľa Michala I. (1921 – 2017). Na minuloročnom podujatí, ktoré bolo súčasťou osláv Storočnice narodenia Michala I. sa zúčastnili početní zástupcovia Ozbrojených síl Slovenskej republiky, delegácia Ministerstva obrany SR, ako aj rumunský veľvyslanec na Slovensku či Rumunského ministerstva obrany.

Začiatok Cyklistickej štafety Stromu pokoja otvorila pietna spomienka na zvolenskom vojnovom cintoríne. Organizátori si za účasti cyklistov a príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky uctili nielen rumunských, ale tiež všetkých vojakov, ktorí padli v boji za slobodu a demokraciu. Po zaznení štátnych hymien Rumunska a Slovenska položil pplk. Martin Macko z 81. krídla Sliač v mene náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky veniec k Pomníku rumunskej armády. Za Servare et Manere položil veniec Marek Sobola, generálny tajomník združenia, ktorý sa prítomným hosťom prihovoril aj v mene Călina Fabiana, veľvyslanca Rumunska na Slovensku.

„Je pre mňa výnimočnou výsadou hovoriť na tomto významnom stretnutí, ktorého cieľom je veľmi inovatívnym spôsobom podporovať mier a dobré susedské vzťahy. Túto 1000-kilometrovú cyklistickú štafetu považujem za vynikajúcu podporu tradičnej medzištátnej spolupráce. Je to výborná príležitosť k lepšiemu poznaniu, porozumeniu a k vzájomnej tolerancii“, povedal v zdravici rumunský veľvyslanec. Pietnu spomienku ukončil štábny kaplán npor. Dominik Jáger z 81. krídla Sliač modlitbou za všetkých padlých vojakov. Podujatiu dodala zvláštny slávnostný nádych a dôstojnosť Vojenská hudba a Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky pod velením pplk. Jána Poláka.

Cyklistická štafeta Stromu pokoja bude prebiehať počas 17. až 20. septembra a zúčastňujú sa na nej vojaci z Veľkej Británie, Ukrajiny a rumunskí vojaci z tímu Invictus Romania. Príbeh tejto organizácie začal v roku 2014, kedy sa skupina vojenských a civilných dobrovoľníkov inšpirovala organizáciou prvých Športových hier Invictus v Londýne realizovaných pod patronátom Princa Harryho, vojvodu zo Sussexu. Cieľom mierovej štafety je okrem výsadby pamätného stromu tiež prezentácia priateľstva medzi národmi, súdržnosti, odvahy a húževnatosti, pretože medzi cyklistami sa nachádzajú aj telesne hendikepovaní vojaci, ktorí boli zranení počas vojenských misií. Aj takto chce medzinárodný tím amatérskych cyklistov poukázať na dôležitosť mieru v časoch, kedy sú Európa a mnohé krajiny sveta zasiahnuté vojnou. Aktivita je príležitosťou na podporu svetového mieru prostredníctvom športu a pripomienkou mierovej misie zranených vojakov, ktorí sa nevzdali a prekonali najťažšie chvíle svojho života.

Poslednou zastávkou slovenskej etapy, ktorú sprevádzali policajti zo Špeciálneho dopravného oddelenia PUMA bolo Štúrovo, kde primátor mesta zabezpečil občerstvenie pre všetkých účastníkov cyklistickej štafety. Na Maďarskom úseku ju bude sprevádzať už vozidlo Maďarskej vojenskej polície. Trasa bude pokračovať cez Budapešť, Arad a Sibiu až do Bukurešti, kde bude za účasti slovenského veľvyslanca, predstaviteľov Servare et Manere a tiež Rumunských ozbrojených síl symbolicky zasadený ďalší zo Stromov pokoja. Zvláštnym okamihom výsadby bude participácia detí, ktorých otcovia a mamy padli v zahraničných vojnových misiách. Ich účasť bude gestom nádeje pre lepšiu budúcnosť v mieri. Slovenská etapa skončila v sobotu, 17. septembra o pol tretej popoludní prechodom štátnej hranice s Maďarskom. Servare et Manere touto cestou ďakuje za organizačnú pomoc Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, príslušníkom Špeciálneho dopravného oddelenia PUMA, Rumunskému veľvyslanectvu na Slovensku a Mestu Štúrovo.

O začiatku štafety informovali tiež Rumunské médiá, viac informácií na tomto, alebo tomto linku.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Alexandru Badea
Zdroj textu: Servare et Manere