EN | SK

Slávnostná investitúra Vojvodského anhaltského domáceho rádu Albrechta Medveďa

Správa č. 25/2023

Ballenstedt, 16. septembra 2023. Generálny tajomník Servare et Manere bol dnes prvým Slovákom, ktorý sa zúčastnil slávnostnej investitúry Vojvodského anhaltského domáceho rádu Albrechta Medveďa (nem. Der Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären). Celodenné podujatie na zámku Ballenstedt, ktoré sa uskutočnilo v roku 950. výročia prvej doloženej zmienky o Ballenstedte, vyvrcholilo slávnostným Vojvodským galavečerom. Súčasnou Hlavou bývalého panovníckeho Askánskeho vojvodského domu je Jeho Výsosť Eduard Prinz von Anhalt, ktorý je tiež spriaznený s britskou Kráľovskou rodinou. Vojvoda z Anhaltu je bratrancom kráľa Karola III. a preto je často pozývaný na veľké rodinné udalosti v Londýne, či Windsore.

V Ballenstedte sa stretlo viac ako 70 pozvaných zahraničných a domácich osobností kultúrneho, vedeckého a politického života ako aj obchodnej sféry, ktorí sa zaslúžil o Anhaltsko a históriu Askánskeho vojvodského domu. Pred samotným aktom investitúry kancelár Rádu Albrechta Medveďa, Alexander von Bismarck spolu s pokladníkom Karlom-Heinzom Meyerom vyzdvihli vynikajúce služby mnohých osobností, ktorí boli následne prijatí medzi členov rádu.

Generálny tajomník Servare et Manere je od 11. januára 2021 držiteľom Pamätného odznaku vojvodu Joachima Ernesta (Herzog Joachim Ernst Erinnerungszeichen), pomerne vzácneho ocenenia Vojvodského Anhaltského domu. Ocenenie mu bolo udelené v súlade so štatútom, za zásluhy o uchovanie pamiatky Jeho Výsosti Vojvodu Joachima Ernesta von Anhalt, posledného panovníka Anhaltského vojvodstva, ktoré zaniklo v roku 1918.

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Marek Sobola/Servare et Manere
Zdroj textu: Servare et Manere