EN | SK

Marek Sobola_Tree of Peace

POŠTOVÁ PEČIATKA: 100. VÝROČIE UKONČENIA VEĽKEJ VOJNY

Bratislava/Žilina, 11. november 2018. Slovenská pošta vydala oficiálny poštový produkt č. PPP 73/18 pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny: Príležitostnú poštovú pečiatku s názvom “100. výročie ukončenia veľkej vojny”. Motív poštovej pečiatky pripomína tiež vysádzanie pamätných stromov v medzinárodnom projekte “Strom pokoja”. Táto poštová pečiatka je jedinou pripomienkou 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny zo strany Slovenskej pošty. Architekt Marek Sobola je autorom tejto pečiatky.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Slovenská pošta, a.s.
Zdroj textu: www.sobola.sk