EN | SK

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bratislavi Servare et Manere

Slovinské veľvyslanectvo ocenilo dlhoročné diplomatické vzťahy so Slovenskom

Správa č. 09/2023

Žilina, Ružomberok, Martin 12. – 13. apríla 2023. Vysadením štyroch pamätných líp v troch slovenských mestách si Slovinské veľvyslanectvo v Bratislave pripomenulo tridsaťročné diplomatické vzťahy Slovinska a Slovenska. V žilinskom Sade na Studničkách vysadili v stredu 12. apríla lipu malolistú mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovinska na Slovensku Stanislav Raščan, viceprimátor Žiliny Ján Ničík a Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere, ktoré bolo partnerom iniciatívy vo všetkých troch mestách. Vedľa pamätného stromu umiestnili kovovú pamätnú tabuľku s textom: „Túto lipu k 30. výročiu samostatnosti Slovinskej republiky a k 30. výročiu nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovinskom a Slovenskom zasadilo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave.“ Slovinský veľvyslanec spojil aktivitu s environmentálnym projektom Slovinského zväzu včelárov (Čebelarska zveza Slovenije), ktorý v rámci zvyšovania biodiverzity v krajine inicioval projekt výsadby medonosných rastlín. „Keďže ide o diplomatickú aj environmentálnu aktivitu, spojenú so včelárstvom a so zvyšovaním biodiverzity v mestách, podujatie symbolicky súvisí aj s plánovanou realizáciou zelených striech na Mestskom úrade v Žiline, ktorý susedí so spomínaným parkom,“ uviedlo združenie Servare et Manere. Podľa Marka Sobolu, ktorý je zároveň autorizovaným krajinným architektom, tvoria bežnú bylinnú skladbu extenzívnych zelených striech najmä rozchodníky. „Sú tiež medonosnými rastlinami. Možno by na streche Mestského úradu v Žiline mohlo byť umiestnených aj niekoľko úľov, čím by tento zaujímavý environmentálny projekt mohol v našom meste pokračovať,“ dodal.

Po Žiline bola v ten istý deň vysadená ďalšia lipa v areáli Mondi SCP v Ružomberku za prítomnosti primátora mesta Ľubomíra Kubáňa, predsedu predstavenstva spoločnosti Mondi SCP Miloslava Čurillu a výkonného riaditeľa Matjaža Gorjupa. Výsadba pamätných stromov pokračovala na druhý deň dvomi podujatiami v Martine. Slovinský veľvyslanec navštívil Slovenskú národnú knižnicu a v Parku priateľstva vysadil spolu s Markom Sobolom a generálnou riaditeľkou knižnice paní Katarínou Krištofovou ďalšiu medonosnú drevinu. Celý projekt ukončila výsadba v Hviezdoslavovom parku v širšom centre Martina za prítomnosti viceprimátora mesta, pána Adama Žiláka. O podujatí informovala Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Veleposlanik dr. Stanislav Raščan je 12. in 13. aprila 2023 skupaj z Marekom Sobolom, predstavnikom organizacije Servare et Manere, posadil lipo kot medovito drevo in v spomin 30 obletnice navezave diplomatskih od odnosov med Slovenijo in Slovaško ter na pobudo Dan medovitih rastlin Slovenske čebelarske zveze.

Mit der Pflanzung von vier Linden in drei slowakischen Städten – Žilina, Ružomberok und Martin – gedenkt die slowenische Botschaft in Bratislava der dreißig Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen Slowenien und der Slowakei. Darüber informierte der Verein Servare et Manere aus Žilina, der sich gemeinsam mit dem bevollmächtigten Botschafter Sloweniens in der Slowakei Stanislav Raščan und dem Vizebürgermeister von Žilina Ján Ničík an der feierlichen Pflanzung im nordslowakischen Žilina beteiligt hatte.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Lukáš Macek, Slovenská národná knižnica, Mondi SCP Ružomberok
Zdroj textu: TASR, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bratislavi, Jana Hrbeková