EN | SK

Servare et Manere 4th anniversary International initiative Tree of Peace Marek Sobola

4. výročie iniciatívy Strom pokoja
s medzinárodnou účasťou

Žilina, 28. Septembra 2022. Jedným z vrcholov 13. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry bola oslava 4. výročia medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja, ktorú v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky realizuje občianske združenie Servare et Manere. Podujatie spojené s udeľovaním vyznamenaní združenia a vernisážou fotografií z expedície okolo sveta sa uskutočnilo v Diecéznom centre v Žiline. Zúčastnili sa ho veľvyslanci, diplomati a hostia z Brazílie, Dominikánskej republiky, Izraela, Japonska, Kanady, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Švajčiarska, Vatikánu a Slovenska. Prostredníctvom nahrávok sa účastníkom prihovorili rečníci z Tongy, Tuvalu, Ruska, Spojeného kráľovstva a z Fidži. Spoluorganizátormi podujatia na vysokej úrovni boli Žilinská diecéza, Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina. Po príhovore žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa vzácnych hostí svojimi príhovormi pozdravili priatelia a podporovatelia myšlienok Stromu pokoja.

„Pozdravujem vás a prajem vám dobré popoludnie z Tongy v Oceánii. Dámy a páni prítomní na oslave štvrtého výročia medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja združenia Servare et Manere. Chcel by som poblahoželať tomuto združeniu, ako aj organizátorom tejto významnej oslavy. Štyri roky môžu byť relatívne dlhý čas a na to, aby sa dosiahli takéto úspechy, sú potrební ľudia so silnou mysľou, ochotní tvrdo pracovať a schopní viesť. Rovnako sú potrební i dôveryhodní a rešpektovaní podporovatelia. V roku 2020 som sa tu z ďalekej Tongy stal oficiálnym Priateľom mieru, pretože obdivujem ušľachtilý cieľ zachovania historickej vojnovej pamäte, podporovania myšlienok mieru a priateľstva medzi národmi a šírenia ekologického posolstva prostredníctvom výsadby stromov ako symbolu mieru s rešpektom k prírode. Preto blahoželám a vyslovujem slová vďaky iniciátorovi tohto projektu – nášmu priateľovi Dr. Marekovi Sobolovi. Modlím sa, aby sa združeniu Servare et Manere aj v nasledujúcich rokoch darilo a aby dosiahlo ďalšie míľniky a úspechy vo svojom projekte Strom pokoja,“ povedal Jeho Eminencia, kardinál Soane Patita Paini Mafi, diecézny biskup Tongskej diecézy a patrón iniciatívy pre Tongské kráľovstvo.

„Pozdravujem vás z Tuvalu, vaše excelencie, dámy a páni. Je mi naozaj cťou a výsadou, že som bol pozvaný prihovoriť sa na úvod tohto stretnutia mierotvorcov. Pokoj či mier, ako dobre vieme, je nesmierne dôležitý pre každú spoločnosť. Je skutočne samozrejmé, že spoločnosti musia žiť v mieri, pretože bez mieru sa žiadny národ ani jednotlivec nemôže pohnúť vpred. Len v mierovej atmosfére si ľudstvo môže zabezpečiť lepší život a napredovanie. Žiť v mieri znamená žiť v harmónii s ostatnými, v harmónii so svojimi susedmi. Je to spôsob života, v ktorom sa navzájom rešpektujeme a milujeme napriek kultúrnym, náboženským a politickým rozdielom. Dovoľte mi citovať slová o mieri od jedného veľkého vodcu, ktorého všetci poznáte. Ježiš povedal: Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi“. Týmito slovami sa prítomným diplomatom prihovoril Jeho Excelencia Sir Iakoba Italeli, bývalý generálny guvernér a bývalý generálny prokurátor Tuvalu. Sir Italeli je patrónom iniciatívy pre Tuvalu.

Príhovor k tejto výnimočnej príležitosti zaslal aj pán Ľubomír Rehák, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii, laureát oboch najvyšších ocenení Servare et Manere a dlhoročný priateľ a podporovateľ združenia. „Kvôli pracovným povinnostiam sa žiaľ nemôžem zúčastniť dnešnej vašej slávnosti v Žiline. Rád by som ale vyzdvihol aktivity občianskeho združenia Servare et Manere a hlavne jeho hybnú silu – generálneho tajomníka Mareka Sobolu. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a s prezentovaním značky Good Idea Slovakia ste zorganizovali už množstvo hodnotných podujatí a stali ste sa rešpektovanou inštitúciou. Udelenie pozorovateľského štatútu hospodárskej a sociálnej rady OSN je tomu svedectvom. Dnes si vaša vlajková loď – projekt Strom pokoja – pripomína svoje štvrté výročie. Do ďalších rokov činnosti vám ako účastník a konzultant viacerých projektov, aj ako hrdý laureát vašich ocenení a skutočný priateľ a podporovateľ tohto projektu prajem veľa úspechov a dobrých nápadov. Prajem si ale aj viacej podpory pre váš projekt zo všetkých strán, ale hlavne zo strany štátu, ktorého dobré meno tak excelentne šírite v zahraničí,“ povedal veľvyslanec Rehák.

Pani Gerry Manolas, predsedkyňa Asociácie pre zachovanie pamiatky slobodných Československých veteránov v Spojenom kráľovstve (Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans) zaslala prítomným pozdrav od Stromu pokoja, ktorý v Brookwoode vysadila Zuzana Čaputová, prezidentka slovenskej republiky: „Tento strom je výnimočný, pretože nám pripomína, že mier, v ktorom žijeme, je tu vďaka obetavosti a odvahe veteránov, ktorí sú tu dnes pochovaní. Je mi cťou starať sa oň a vysvetľovať návštevníkom jeho význam. Prajem vášmu projektu veľa úspechov; v dnešnej dobe je dôležitejší než kedykoľvek predtým, najmä vo svetle toho, čo sa tento rok udialo na Ukrajine“ zaznelo z Brookwoodu.

Pán Kyle Stice, výkonný riaditeľ Siete tichomorských ostrovných poľnohospodárov (Pacific Island Farmers Organisation Network) sa z Fidži taktiež prihovoril s posolstvom mieru a priateľstva „Bula Vinaka – pozdravujem vás z Tichomoria! Boli sme veľmi radi, že sme mohli v spolupráci so združením Servare et Manere zasadiť tu na Fidži Strom pokoja s domorodými komunitami, ktorý označuje symbol priateľstva medzi ľuďmi zo Slovenska a Fidži, respektíve z Európy a širšieho Tichomoria. Keďže riešime veľké problémy poľnohospodárov a vidieckeho obyvateľstva, potrebujeme viac takýchto partnerstiev a priateľstiev. Preto sa tešíme z tohto združenia a z možnosti budovať mosty a nadväzovať partnerstvá. Vinaka – ďakujem!“

Po príhovoroch hostí predstavil generálny tajomník Servare et Manere Marek Sobola plodné výsledky iniciatívy „Strom pokoja – Tree of Peace“, vďaka ktorej pamätné stromy rastú už v 18 krajinách na 4 kontinentoch. „Strom pokoja je spojený s potrebou mieru a vyhýbania sa globálnym vojenským konfliktom. Jej hlavným nástrojom je strom, živý organizmus, ktorý predstavuje rast, prosperitu a prírodu. Chceme posilniť solidaritu ľudstva a poukázať na globálne environmentálne problémy: na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či na znečistenie ovzdušia. Všetky konania v rozpore s porozumením medzi národmi a zneužívaním prírodných zdrojov vedú k veľkým obetiam. Preto budeme radi, ak si naši hostia zo Žiliny odnesú posolstvo mieru“, povedal Marek Sobola. „Uvedomujeme si, že 4. výročie nie je počtom významné, ale zvolili sme ho preto, lebo rovnaký čas trvala aj 1. svetová vojna. Spomienka na 100. výročie tohto globálneho vojnového konfliktu stála za vznikom iniciatívy Strom pokoja“, spresnil generálny tajomník združenia.

Vyvrcholením slávnostného podujatia bolo udeľovanie vyznamenaní Servare et Manere. Medzi laureátmi Pamätnej medaily Stromu pokoja nechýbal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a kancelár Biskupského úradu Dr. Štefan Žídek. Ďalšími ocenenými boli Peter Fiabáne, primátor Žiliny, Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, plukovník Jozef Paluba, biskupský vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Peter Štanský a Jozef Feiler. Druhým udeľovaným vyznamenaním bola Pamätná medaila za expedíciu Stromu pokoja okolo sveta, ktorú Servare et Manere vytvorilo pre účastníkov a podporovateľov expedície do Oceánie spojenej s implementáciou Stromu pokoja. Medzi ocenenými laureátmi boli fotograf výpravy Lukáš Macek, Gabriel Rehák, Ľubomír Rehák, Robert a Kristina Stingray, Martin Fronc, starosta obce Divina a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.

Počas stretnutia bol v záhrade Diecézneho centra v Žiline vysadený jubilejný tridsiaty Strom pokoja. Významným momentom osláv 4. výročia bolo doručenie potvrdenia o získaní Osobitného konzultatívneho štatútu v Hospodárskej a sociálnej rade OSN, ktoré bolo združeniu vyhotovené v New Yorku práve 28. septembra. Doteraz stromy tejto iniciatívy rastú ako svedkovia túžby po mieri a pokoji okrem Slovenska aj v Austrálii, na Fidži, vo Francúzskej Polynézii, Indii, Lichtenštajnsku, Nemecku, Nórsku, na Novom Zélande, v Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, USA, Srbsku, Tonge, Uzbekistane vo Veľkej Británii ale aj v Rusku, kde základné posolstvo iniciatívy – priateľstvo, mier a porozumenie medzi národmi zostalo nevypočuté. Cieľom projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je motto „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta.“

O tejto udalosti informovala Srbská pravoslávna eparchia Rakúska a Švajčiarska, ako aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Lukáš Macek
Zdroj textu: Servare et Manere, Andrea Millington, Naša Žilinská diecéza