EN | SK

Tree od Peace_Divinka-Lalinok_Marek Sobola

Strom pokoja zasadený presne na 100. výročie konca prvej svetovej vojny

Lalinok, 11. október 2018. Presne v deň 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny dnes v Lalinku, ktorý je miestnou časťou obce Divinka, odhalili Pamätník obetiam 1. svetovej vojny. V obci doposiaľ podobné pietne miesto chýbalo. Pamätník v sebe skrýva viacero symbolov. Jeho neopracovaná, tvrdá a drsná strana pripomína bojiská veľkej vojny. Na monumente je vytesaných šesť mien Lalinčanov, ktorí buď padli na vojnových bojiskách, alebo boli obeťami bojov svojimi zraneniami či zajatím nepriateľskou armádou. Symbolom Lalinka sú tri tulipánové kvety, ktoré sa objavili na pečati obce z 18. storočia. Jeden z týchto kvetov je i súčasťou pamätníka. Nad menami je umiestnená medená plaketa s portrétom Ondreja Sobolu, predka autora pamätníka Mareka Sobolu. Autorom portrétu je sochár Michal Janiga, autorom celkového dizajnu plakety, kompozície a myšlienky monumentu Marek Sobola. Pred pamätníkom bolo vysadených šesť tulipánov, ako symbol šiestich obetí z Lalinka. Celý monument budovali dobrovoľníci a rodáci z obce: Jozef Sobola, Róbert Beňo a Pavol Hričovec. V rámci programu “Dobrovoľníctvo” sa do realizácie diela, najmä do záverečných estetických prác zapojili dobrovoľníčky zo Slovenskej sporiteľne a. s. Pamätník na miestnom cintoríne o 15. hodine odhalil autor spolu so starostom Divinky Michalom Krškom za účasti obyvateľov obce. Následne ho požehnal páter Miloš Zárecký OT, generálny radca a štatutár Rádu bratov z nemeckého domu Panny Márie v Jeruzaleme (tiež známy ako Rád Nemeckých rytierov) na Slovensku. Tento rád počas veľkej vojny zabezpečoval špitálnu pomoc na bojiskách i v zázemí. Obete nielen z Lalinka si prítomní uctili modlitbou. Duchovná útecha a modlitba bola často jediným svetlým momentom v mysliach kresťanov nielen na bojovom poli ale aj v rodinách, kde chýbal otec, brat či manžel – opora a živiteľ rodiny.

Súčasťou slávnosti bolo tiež vysadenie Stromu pokoja (anglicky „The Tree of Peace“). Ide o medzinárodný projekt výsadby pamätných stromov. Veľká vojna sa totiž dotkla aj rodiny Mareka Sobolu, autora tejto myšlienky. Jeho pradedo Ondrej sa nikdy nevrátil z bojiska prvej svetovej vojny a leží na neznámom, neoznačenom mieste, ktoré neosvetlil ani šesť ročný archívny výskum. Ondrej Sobola je nezvestný od roku 1915, úradne bol vyhlásený za mŕtveho v roku 1930 s dátumom smrti 1918. Tento príbeh sa opakoval milióny krát v rodinách na celom svete. Strom pokoja je projekt pamätného stromu, ktorý je vysádzaný na počesť neznámych obetí nielen veľkej vojny, ale vojnových konfliktov všeobecne. Jeho ambíciou je výsadba stromov na rôznych miestach sveta, ktoré by ako živé pamätníky pripomínali útrapy vojny – aby aj dnešná generácia hľadala poučenie nad chybami predkov. Úmyslom autora je vysádzať pamätné stromy na všetkých obývaných kontinentoch. Projekt chce byť globálny v pozitívnom slova zmysle v kontraste s veľkým vojenským konfliktom. Chce spájať ľudí dobrej vôle, a jeho zmyslom je priateľstvo medzi národmi. Doteraz bolo vysadených sedem Stromov pokoja: v ruskom Petrohrade, poľskej obci Trzyciąż a na Slovensku na vojenskom cintoríne vo Veľkrope, v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke, na vojenskom cintoríne v Žiline, v Turzovke v areáli farského kostola a v Lalinku na miestnom cintoríne. Výsadba ďalších pamätných stromov bude pokračovať už na budúci rok v mnohých krajinách v Európe i mimo jej hraníc.


Memorial dedicated to WWI victims from Lalinok village
Michal Krško, Miloš Zárecký OT and Marek Sobola
Prepaid postal card with a postmark with title: “Memorial dedicated to WWI victims from Lalinok village”Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Jozef Jaroš, Marek Sobola
Zdroj textu: www.sobola.sk